Un análisis del proceso de creación, transformación económica y resultados derivados de la adopción del euro (1995-2017)

Author

Guivernau Molina, Albert

Director

Ripoll Alcón, Joan

Date of defense

2021-10-05

Pages

303 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Econòmiques i Socials

Abstract

L'adopció de l'euro per un nodrit grup de països de la UE el 1999 va suposar una fita en el procés d'integració europea. Després de 20 anys des de l’adopció ja es pot disposar d’una mostra significativa per poder analitzar si es compleix o no la teoria de les Àrees Monetàries Òptimes en el cas de l'euro, els processos que s’activen un cop s'adopta la moneda única, o quin paper juga davant shocks externs. La present investigació tracta d’oferir llum al balanç sobre els anys d’aplicació de l'euro, basant-se l'anàlisi de les diferents macromagnituds distingint dos grups de països en el si de la UE: els que formen part de l’Eurozona i els que no han adoptat l' euro.


La adopción del euro por un nutrido grupo de países de la UE en 1999 supuso un hito en el proceso de integración europea. Después de 20 años desde su adopción ya se tiene una muestra significativa para poder analizar si se cumple o no la teoría de las Áreas Monetarias Óptimas en el caso del euro, los procesos que se a activan una vez se adopta la moneda única, o qué papel juega ante shocks externos. La presente investigación trata de arrojar luz al balance sobre los años de aplicación del euro, en base al análisis de las diferentes macromagnitudes distinguiendo dos grupos de países en el seno de la UE: los que forman parte de la eurozona y los que no han adoptado el euro.


The adoption of the euro by a large group of EU countries in 1999 was a milestone in the process of european integration. After 20 years since its adoption, there is already a 4 significant sample to be able to analyze whether or not the theory of Optimal Currency Areas is fulfilled in the case of the euro, the processes that are activated once the single currency is adopted, or what role plays in the face of external shocks. This research tries to shed light on the balance on the years of application of the euro, based on the analysis of the different macro variables distinguishing two groups of countries within the EU: those that are part of the eurozone and those that have not adopted the euro.

Keywords

Euro; Unions monetàries; Països de la Unió Europea; Uniones monetarias; Países de la Unión Europea; Monetary unions; European Union countries

Subjects

33 - Economics. Economic science

Documents

Albert Guivernau_UAOTesis_2021.pdf

3.370Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)