La comunicación digital en nutrición creación de un modelo estratégico para la comunicación digital de guías alimentarias

Author

Gai Costantino, Chiara ORCID

Director

Morales Morante, Luís Fernando ORCID

Date of defense

2021-09-23

Pages

314 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències de la Comunicació

Abstract

Aquest treball investiga l'aplicació de les característiques definitòries de la comunicació digital a la comunicació nutricional, enquadrant aquest procés en el marc teòric interdisciplinari de la comunicació per a la salut, el periodisme digital especialitzat en salut, el màrqueting social i el disseny web. Mitjançant una aproximació descriptiu-exploratòria del context digital i nutricional a Espanya i entrevistes en profunditat estructurades a experts en nutrició s'ha definit el marc conceptual per a la planificació d'estratègies de comunicació digital de Guies Alimentària Basada en Aliments (GABA), unes de les eines més utilitzades en comunicació i en educació nutricional. En el context desenvolupat pel marc conceptual, s'ha creat un model de comunicació digital de GABA constituït per dues eines: un Model tipus Canvas de planificació estratègica de la comunicació digital per a GABA adaptant el Business Model Canvas de Osterwalder i Pigneur (2010) y un qüestionari d'avaluació de GABA digitals, en línia amb el treball de Bermúdez-Tamayo et al. (2006) i amb els criteris, entre d’altres, de Web Mèdica Acreditada (COMB, 2012). Totes dues eines s'han validat mitjançant un Panell d'Experts en comunicació digital. Aquesta recerca ha evidenciat l'inexplotat potencial dels formats i canals digitals per a la comunicació en nutrició i proposa un marc conceptual i un model per a convertir-les en recursos actius en la formulació d'estratègies de promoció d'hàbits alimentaris saludables. Aquest treball impulsa el plantejament de noves línies de recerca per a la conceptualització i implementació de tecnologies i estratègies digitals en comunicació per a la salut.


Este trabajo investiga la aplicación de las características definitorias de la comunicación digital a la comunicación nutricional, encuadrando este proceso en el marco teórico interdisciplinario de la comunicación para la salud, el periodismo digital especializado en salud, el marketing social y el diseño web. Mediante una aproximación descriptivo-exploratoria del contexto digital y nutricional en España y entrevistas semiestructuradas a expertos en nutrición se ha definido el marco conceptual para la planificación de estrategias de comunicación digital para Guías Alimentaria Basada en Alimentos (GABA), una de las herramientas más utilizadas en comunicación y en educación nutricional. En el contexto desarrollado por el marco conceptual, se ha ideado un modelo de comunicación digital para GABA constituido por dos herramientas: un Modelo tipo Canvas de planificación estratégica de la comunicación digital para GABA adaptando el Business Model Canvas de Osterwalder y Pigneur (2010) y un cuestionario de evaluación de GABA digitales, en línea con el trabajo de Bermúdez-Tamayo et al. (2006) y con los criterios, entre otros, de Web Médica Acreditada (COMB, 2012).. Ambas herramientas han sido validadas mediante un Panel de Expertos en comunicación digital. Esta investigación ha evidenciado el inexplotado potencial de los formatos y canales digitales en comunicación para la nutrición y propone un marco conceptual y un modelo para convertirlas en recursos activos en la formulación de estrategias de promoción de hábitos alimentarios saludables. Este trabajo impulsa el planteamiento de nuevas líneas de investigación para la conceptualización e implementación de tecnologías y estrategias digitales en comunicación para la salud.


This work investigates the application of the defining characteristics of digital communication to nutritional communication, framing this process within the interdisciplinary theoretical framework of communication for health, cyberjournalism specialized in health, social marketing and web design. Through a descriptive-exploratory approach of the digital and nutritional context in Spain and in-depth structured interviews with nutrition experts, the conceptual framework for the planning of digital communication strategies of Food-Based Dietary Guidelines (FBDG), one of the tools most used in communication and nutrition education, has been defined. In the context developed by the conceptual framework, a FBDG digital communication model has been created consisting of two tools: a Canvastype Model of strategic planning of digital communication for FBDG, adapting the Business Model Canvas of Osterwalder and Pigneur (2010) and a digital GABA evaluation questionnaire, in line with the work of Bermúdez-Tamayo et al. (2006) and with the criteria, among others, of the Accredited Medical Web (COMB, 2012). Both tools have been validated through a digital communication Expert Panel. This research has shown the unexploited potential of digital formats and channels in nutrition communication and proposes a conceptual framework and a model to turn them into active resources in the formulation of strategies promoting healthy eating habits. This work boosts new lines of investigation of digital technologies conceptualization and implementation in communication for health strategies.

Keywords

Periodisme electrònic; Mitjans de comunicació digitals; Assessorament dietètic i nutricional; Periodismo electrónico; Medios digitales; Asesoramiento dietético; Electronic news gathering; Digital media; Nutrition counseling

Subjects

65 - Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations

Documents

Chiara Gai_UAOTesis_2021.pdf

1.963Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)