La classificació de les llengües d'Àfrica: el bantú i una hipòtesi (més) sobre la seva expansió

Author

Junyent, M. Carme (Maria Carme), 1955-2023

Director

Tuson, Jesús, 1939-2017

Date of defense

1991-11-21

Pages

501 p.Department/Institute

Universitat de Barcelona. Facultat de Filologia

Abstract

[cat] Si bé l'objectiu inicial d’aquest treball era proposar una nova classificació de les llengües bantu, en el transcurs de la investigació he anat trobant dades que m'han permès de proposar, a més de la classificació, una hipòtesi inèdita sobre l'expansió bantu. El mètode que he emprat per a la classificació és el de la lexico-estadística combinat amb la comparació multilateral. El treball està dividit en quatre parts. En la primera dedico un capítol a l’explicació i discussió del mètode i en un altre comento els entrebancs que pot suposar l’ús de les paraules proposades per Swadesh com a integrants del vocabulari bàsic. La segona part, destinada especialment a situar la classificació que proposo en el context dels estudis bantu, inclou un capítol on es fa un repàs dels diversos corrents en la situació del bantu entre les llengües africanes. El següent capítol, central ja en el bantu, inclou una anàlisi de les classificacions més influents de les llengües bantu i, per últim, en el darrer capítol d’aquesta part faig un repàs de les diferents hipòtesis sobre l’expansió bantu. La tercera part és la que recull la classificació que proposo més tres capítols en els quals analitzo els numerals, els demostratius i els prefixos de les classes nominals en les llengües bantu respectivament. Finalment, la quarta part inclou un capítol sobre la situació del bubi dins de les llengües bantu, i un altre on proposo la meva hipòtesi sobre l'expansió bantu. Atès que en altres treballs i, sobretot, en la tesi de llicenciatura, he analitzat el desenvolupament històric de la classificació de les llengües d’Àfrica, he limitat al mínim els antecedents històrics de la classificació en general i de la meva proposta en particular. En qualsevol cas, remeto als textos corresponents allà on m’ha semblat més adient.

Keywords

Llengües bantus; Lenguas bantúes; Bantu languages; Àfrica; África; Africa

Subjects

81 - Linguistics and languages

Knowledge Area

Ciències Humanes i Socials

Documents

MJF_TESI.pdf

38.30Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This item appears in the following Collection(s)