Diskriminiert Föderalismus? Die Umsetzung des völkerrechtlichen Diskriminierungsverbots im föderalen Staat, am Beispiel der Anwendung der Kinderrechtskonvention durch die Kantone der Schweiz. (Discrimina el ? La aplicación de la prohibición internacional de discriminiacion en el estado federado, con el ejemplo de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.)

Author

Thalmann, Urs Dieter

Director

Jaria Manzano, Jordi

Date of defense

2023-11-14

Pages

335 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

En aquest estudi s'examina si les diferències en relació amb del contingut dels drets fonamentals per part dels diferents estats membres d'un estat federal constitueix una violació de la prohibició de discriminació derivada del dret internacional. S'ha escollit el cas suís en relació amb la prohibició de discriminació a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant (CDN). S'examina si s'infringeix la prohibició de discriminació de la CDN, en la mesura que els infants gaudeixen d'un règim particular de drets a cadascun dels cantons, atès que la CDN exigeix que els drets dels infants s'apliquin sense discriminació en tot el territori de l'estat signatari. A partir d'aquí, la investigació examina els diferents criteris per a la determinació de l'existència d'una discriminació prohibida per comprovar si el tracte diferent dels nens i les nenes als diferents cantons és discriminatori. El resultat és que, fonamentalment, no és així. La raó principal és que els ordenaments jurídics cantonals consisteixen en tot un sistema de normes jurídiques legitimades democràticament per la seva població. S'apliquen igual a tots els habitants del cantó, de manera que les normes relatives als drets es despleguen sense discriminació dins del cantó. Per tant, el tracte desigual no té un efecte denigrant i, en conseqüència, no és discriminatori, en la mesura que és el resultat de la delimitació federal de competències.


En el presente estudio se examina si las diferencias en relación con el contenido de los derechos fundamentales, por parte de los distintos estados miembros de un estado federal, constituye una violación de la prohibición de discriminación según el Derecho internacional. Se examina el caso suizo en relación con la prohibición de discriminación en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN). Los niños y niñas disfrutan de un régimen particular de derechos en cada uno de los cantones. Esto contrasta con la exigencia la CDN que exige que los derechos del niño se apliquen sin discriminación en todo el territorio del estado signatario. A partir de ahí, la investigación examina los diferentes criterios para la determinación de la existencia de una discriminación prohibida para comprobar si el trato diferente de los niños y niñas en los distintos cantones es discriminatorio. El resultado es que, fundamentalmente, no es así. La razón principal es que los ordenamientos jurídicos cantonales consisten en todo un sistema de normas jurídicas legitimadas democráticamente por su propia población. Se aplican por igual a todos los habitantes del cantón, de modo que las normas relativas a los derechos se despliegan sin discriminación dentro del cantón. En consecuencia, el trato desigual no tiene un efecto denigrante y, por tanto, no es discriminatorio, en la medida que es resultado de la delimitación federal de competencias.


The present study examines whether the differences in the granting of human rights by the various member states of a federal country constitute a violation of the prohibition of discrimination under international law. The Swiss federation with its member states (cantons) as well as the prohibition of discrimination of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) are investigated. It is examined whether the prohibition of discrimination of the CRC is violated against these children, because the children in different cantons enjoy differently extensive rights. This contrasts with the requirement from the CRC that children's rights be granted without discrimination throughout the territory of the signatory state. The criteria of discrimination are applied in order to investigate whether the different treatment of children by different cantons qualifies as discrimination. It turns out that this is basically not the case. The main reason is that the cantonal legal systems consist of a whole set of legal rules applicable within and delimitated by the jurisdiction of each canton, which is democratically legitimized by the own population of every canton. These cantonal rules apply equally to all inhabitants of the canton and must be granted without discrimination within the canton.

Keywords

Federalisme; Llei internacional; Drets humans; Federalismo; Derecho internacional; Derechos humanos; Federalism; International law; Human Rights

Subjects

32 - Politics; 340 - Law in general. Legal methods and auxiliary sciences; 341 - International law; 342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws

Knowledge Area

Ciències socials i jurídiques

Documents

This document contains embargoed files until 2025-11-13

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)