Càtedra d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

The viability of small farms from a reproductive perspective: the case of extensive olive oil production in the Mediterranean 

Manuel Martin, Judit (Date of defense: 2023-10-10)

La tesi explora la viabilitat i la resistència de les petites explotacions, dins del debat al voltant de la qüestió agrària, canviant el punt de vista cap a una perspectiva integral i més comprensiva que pugui explicar la ...