Paciente crónico complejo. Caracterización desde la Atención Primaria. Elementos para la Política y Gestión Sanitaria

Author

Hernansanz Iglesias, Francisco

Director

Blay Pueyo, Carles

Codirector

Martori, Joan Carles

Date of defense

2024-02-23

Pages

224 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Medicina

Doctorate programs

Medicina i Ciències biomèdiques

Abstract

Aquest treball pretén descriure i analitzar els trets distintius que caracteritzen els pacients crònics complexos (PCC) sota la perspectiva del professional d’atenció Primària. Es realitza un estudi observacional de base poblacional, retrospectiu, de tall transversal, a la població adulta major de 14 anys amb un Clinical Risk Group  5, de tres equips d'Atenció Primària (EAP) urbans gestionats per l'Institut Català de la Salut (ICS). S'hi identifiquen tres subgrups de PCC (prevalença del 4,8%). Un anomenat “Low Cost” que és abordat gairebé en exclusiva pels EAP. Un altre anomenat “Psicosocial”, significativament de menor edat, on aspectes socioeconòmics i de salut mental són definitoris. I finalment, un tercer anomenat High Need-High Cost en què la intensitat i integració de cures és clarament manifesta. Aquesta identificació permetrà planificar una atenció proactiva i multidisciplinària on la integració social i sanitària adquireixi un paper destacat.


Este trabajo pretende describir y analizar los rasgos distintivos que caracterizan a los pacientes crónicos complejos (PCC) bajo la perspectiva del profesional de Atención Primaria. Se realiza un estudio observacional de base poblacional, retrospectivo, de corte transversal, en la población adulta mayor de 14 años con un Clinical Risk Group  5, de tres equipos de Atención Primaria (EAP) urbanos gestionados por el Institut Català de la Salut (ICS). Se identifican tres subgrupos de PCC (prevalencia del 4,8%). Uno denominado “Low Cost” que es abordado casi en exclusiva por los EAP. Otro denominado “Psicosocial”, significativamente de menor edad, donde aspectos socioeconómicos y de salud mental son definitorios. Y finalmente, un tercero denominado High Need-High Cost en el que la intensidad e integración de cuidados es claramente manifiesta. Esta identificación permitirá planificar una atención proactiva y multidisciplinar donde la integración social y sanitaria adquiera un papel destacado.


This work aims to describe and analyze the distinctive features that characterize complex chronic patients (CCP) from the primary care professionals’ perspective. A population-based, retrospective, cross-sectional observational study is carried out in the adult population over 14 years of age with a Clinical Risk Group  5, of three urban primary care teams managed by the Institut Català de la Salut (ICS). Three subgroups of CCP are identified (prevalence 4.8%). One called “Low Cost” that is addressed almost exclusively by primary care teams. Another called “Psychosocial”, significantly younger, where socioeconomic and mental health aspects are defining. And finally, a third called High Need-High Cost in which the intensity and integration of care is clearly evident. This identification will allow planning proactive and multidisciplinary care where social and health integration takes on a prominent role.

Keywords

Atenció primària; Pacients crònics; Multimorbilitat; Primary care (Medicine); Complex chronic patient; Multimorbidity

Subjects

61 - Medical sciences

Knowledge Area

Salut

Documents

tesdoc_a2023_hernansanz_francisco_paciente_cronico.pdf

4.560Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)