Anàlisi de la sostenibilitat de les piscines: Metodologia pel seguiment i l'avaluació de l'impacte ambiental de les piscines de la Costa Brava

Author

Gómez Guillén, Juan José

Director

Arimany Serrat, Núria

Date of defense

2024-05-24

Pages

132 p.Department/Institute

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Departament d'Economia i Empresa

Doctorate programs

Dret, Economia i Empresa

Abstract

La investigació recull una part exploratòria que examina el sector hoteler de Catalunya, especialment a la zona de la Costa Brava, analitzant els indicadors ambientals més importants que comunica el sector hoteler a nivell web als seus grups d’interès. L'objectiu d'aquesta investigació és valorar l’impacte ambiental de les piscines públiques dels hotels de la Costa Brava, en termes d’aigua i energia amb la conseqüent petjada de carboni. La metodologia, exploratòria i quantitativa, permet determinar el consum d'aigua i energia, i, la seva petjada de carboni en les piscines del sector hoteler de la Costa Brava, per apropar-se a un model de piscina més sostenible. De manera que, l’objectiu és identificar una piscina més sostenible amb una correcta gestió de l’aigua i l’energia, en la zona objecte d’estudi de la Costa Brava, utilitzant models descriptius d’aigua i energia que emergeixen de la investigació, avalats per la literatura científica. La investigació es completa amb una simulació en piscines monitoritzades, en la zona objecte d’estudi, per posar en valor quines són les accions i actuacions que cal prioritzar, per millorar la gestió de l’aigua i de l’energia d’aquestes piscines de la zona mediterrània, afectades pel canvi climàtic i la sequera que se’n deriva.


La investigación recoge una parte exploratoria que examina el sector hotelero de Cataluña, especialmente en la zona de la Costa Brava, analizando los indicadores ambientales más importantes que comunica el sector hotelero a nivel web a sus grupos de interés. El objetivo de esta investigación es valorar el impacto ambiental de las piscinas públicas de los hoteles de la Costa Brava, en términos de agua y energía con la consecuente huella de carbono. La metodología, exploratoria y cuantitativa, permite determinar el consumo de agua y energía, y su huella de carbono en las piscinas del sector hotelero de la Costa Brava, para acercarse a un modelo de piscina más sostenible. De modo que, el objetivo es identificar una piscina más sostenible con una correcta gestión del agua y la energía, en la zona objeto de estudio de la Costa Brava, utilizando modelos descriptivos de agua y energía que emergen de la investigación, avalados por la literatura científica. La investigación se completa con una simulación en piscinas monitorizadas, en la zona objeto de estudio, para poner en valor cuáles son las acciones y actuaciones que priorizar, para mejorar la gestión del agua y de la energía de estas piscinas de la zona mediterránea, afectadas por el cambio climático y la sequía que se deriva.


The research includes an exploratory part that examines the hotel sector in Catalonia, especially in the Costa Brava area, analyzing the most important environmental indicators that the hotel sector communicates at web level to its stakeholders. The objective of this research is to assess the environmental impact of the public swimming pools of the hotels in the Costa Brava, in terms of water and energy with the consequent carbon footprint. The methodology, exploratory and quantitative, allows to determine the water and energy consumption and its carbon footprint in the swimming pools of the hotel sector of the Costa Brava, in order to approach a more sustainable swimming pool model. Consequently, the objective is to identify a more sustainable swimming pool with a correct water and energy management, in the Costa Brava area under study, using descriptive water and energy models that emerge from the research, supported by scientific literature. The research is completed with a simulation in monitored swimming pools, in the area under study, to highlight the actions and actions to be prioritized to improve the water and energy management of these pools in the Mediterranean area, affected by climate change and the resulting drought.

Keywords

Piscines; Sostenibilitat; Medi ambient--Anàlisi d'impacte; Canvis climàtics; Turisme; Hotels; Hoteleria; Costa Brava (Catalunya)

Subjects

628 - Public health engineering. Water. Sanitation. Illuminating engineering

Knowledge Area

Enginyeria sanitària

Documents

tesdoc_a2024_gomez_juan jose_analisi_sostenibilitat_piscines.pdf

3.020Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)