Redesigning the process

Author

Raonic, Aleksandra ORCID

Director

Estévez, Alberto T.

Codirector

Abdallah, Yomna ORCID

Date of defense

2024-05-17

Pages

235 p.Department/Institute

Universitat Internacional de Catalunya. Departament d'Arquitectura

Abstract

Aquesta tesi explora el potencial transformador de redisenyar els processos arquitectònics per fomentar la innovació, la col·laboració i la sostenibilitat. La introducció estableix l'escenari destacant els reptes evolutius que enfronta la disciplina arquitectònica, emfatitzant la necessitat de superar els paradigmes tradicionals cap a enfocaments més inclusius, adaptables i èticament responsables. A través d'una sèrie d'experiments en estudis de disseny i llocs de construcció, aquesta recerca explora el concepte de prendre riscos perpetus, testant nous mètodes i abraçant una estratègia de canvi en l'educació i pràctica arquitectònica. El tema central gira entorn de l'alliberament dels processos arquitectònics de plantejaments dogmàtics per impulsar la disciplina cap endavant. La conclusió consolida aquestes idees, emfatitzant la importància de l'obertura en els processos arquitectònics i la participació activa de diversos actors. Posant de manifest el valor de la col·laboració entre disciplines, l'adaptabilitat a contextos canviants i la responsabilitat ètica dels arquitectes en la conformació del nostre entorn construït.


This thesis delves into the transformative potential of redesigning architectural processes to foster innovation, collaboration, and sustainability. The introduction sets the stage by highlighting the evolving challenges faced by the architectural discipline, emphasizing the need to move beyond traditional paradigms towards more inclusive, adaptable, and ethically responsible approaches. Through a series of experiments in design studios and building sites, this research explores the concept of perpetual risk-taking, testing new methods, and embracing a shifting strategy in architectural education and practice. The central theme revolves around liberating architectural processes from dogmatic approaches to propel the discipline forward. The conclusion consolidates these ideas, emphasizing the importance of openness in architectural processes and the active involvement of diverse stakeholders. It underscores the value of collaboration across disciplines, adaptability to changing contexts, and the ethical responsibility of architects in shaping our built environment.

Keywords

Experimental Design Methods; Shifting strategies; Experimental Architectural Pedagogies; Authentic knowledge Production; Cross-Disciplinary Approaches; Inclusion; Sustainable futures; Architectural ethics

Subjects

72 - Architecture

Knowledge Area

Arquitectura

Documents

This document contains embargoed files until 2026-05-17

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)