Peripheral blood biomarkers in Psychiatric Diseases

Author

Segura Castell, Mónica

Director

Gella Concustell, Alejandro

Codirector

Taurines, Regina

Date of defense

2012-07-17

Legal Deposit

B. 24441-2012

Pages

197 p.Department/Institute

Universitat Internacional de Catalunya. Departament de Medicina

Abstract

Actually, there is a strong incidence of psychiatric diseases, representing a 13% of total burden diseases and 450 million of people affected. The etiology of psychiatric diseases remains unknown. However, scientific evidences suggest a maldevelopment of nervous system (NS). The diagnosis is inaccurate, and international manuals (ICD-10 and DSM-IV) identify pathologies according to a list of symptoms but no underlying biological cause of disease. The aim of the thesis is to identify potential biomarkers -related to the development of NS- in peripheral blood of psychiatric patients diagnosed as different mental diseases, such as autism spectrum disorders (ASD), schizophrenia and bipolar disorders. It is intended to contribute with the improvement of diagnostic, prognostic and treatment of subjects. The thesis is divided into 4 chapters: 1) study of neurotrophins in ASD, where the results show the relationship of this family of molecules with the disease, 2) study of Latrophilin-3 (LPHN3) in the TEA, which was obtained in association with lower cognitive level of ASD, 3) study of the Eph-receptor A4 in the pathology of schizophrenia and bipolar disorder, results of which show no association, and finally 4) study of Ankyrin-3 (ANK3) in schizophrenia and bipolar disorder, which shown a relationship with bipolar disorder but not with schizophrenia.


Actualment, hi ha una forta incidència de les patologies psiquiàtriques, representant un 13% del total de les malalties i 450 milions de persones afectades. L’etiologia de les patologies psiquiàtriques és desconeguda. Tot i així, evidències científiques suggereixen un mal desenvolupament del sistema nerviós (SN). El diagnòstic és poc precís, i els manuals internacionals (ICD-10 i DSM-IV) identifiquen les patologies d’acord a un llistat de símptomes, però sense cap causa biològica subjacent de la patologia. L’objectiu de la tesi és la identificació de biomarcadors potencials –relacionats en el desenvolupament del SN- en sang perifèrica de pacients diagnosticats amb diferents patologies mentals, com ara els trastorns de l’espectre autista (TEA), esquizofrènia i desordres bipolars. És pretén contribuir amb la millora del diagnòstic, el pronòstic i el tractament de les persones que les pateixen. La tesi s’estructura en 4 capítols: 1) estudi de les neurotrofines en els TEA, on els resultats evidencien la relació d’aquesta família de molècules amb la patologia, 2) estudi de la Latrofilina-3 (LPHN3) en els TEA, on s’ha obtingut associació amb el nivell cognitiu més baix dels TEA, 3) estudi del receptor EPH A4 en les patologies d’esquizofrènia i desordres bipolars, resultats del qual no mostren associació i, per últim 4) estudi de la Ankirina-3 (ANK3) en l’esquizofrènia i els desordres bipolars, en el qual si que es troba una relació amb els desordres bipolars, però no amb l’esquizofrènia.


Actualmente, hay una fuerte incidencia de las patologías psiquiátricas, representando un 13% del total de las enfermedades y 450 millones de personas afectadas. La etiología de las patologías psiquiátricas es desconocida. Aún así, evidencias científicas sugieren un mal desarrollo del sistema nervioso (NS). El diagnóstico es poco preciso, y los manuales internacionales (ICD-10 y DSM-IV) identifican las patologías de acuerdo a un listado de síntomas, pero sin ninguna causa biológica subyacente de la patología. El objetivo de la tesis es la identificación de biomarcadores potenciales –relacionados con el desarrollo del SN- en sangre periférica de pacientes diagnosticados con diferentes patologías mentales, como son los trastornos del espectro autista (TEA), esquizofrenia y desordenes bipolares. Se pretende contribuir en la mejora del diagnóstico, el pronóstico i el tratamiento de las personas que las padecen. La tesis se estructura en 4 capítulos: 1) estudio de las neurotrofinas en los trastornos del espectro autista (TEA), en el cual los resultados evidencian la relación de esta familia de moléculas con la patología, 2) estudio de la Latrofilina-3 (LPHN3) en los TEA, donde se ha obtenido una asociación con el nivel cognitivo más bajo de los TEA, 3) estudio del receptor EPH A4 en las patologías de la esquizofrenia y los desordenes bipolares, resultados del cual no muestran asociación y, por último 4) estudio de la Ankirina-3 (ANK3) en la esquizofrenia y los desordenes bipolares, en el cual si que se ha encontrado una relación con los desordenes bipolares, pero no con la esquizofrenia.

Keywords

Biomarkers; Neurotrophins; Psychiatric disorders; Latrophilin-3; Eph-receptor A4; Ankyrin-3

Subjects

57 - Biological sciences in general; 616.8 - Neurology. Neuropathology. Nervous system

Knowledge Area

Biologia

Documents

Tesi_Mónica_Segura_Castell.pdf

8.306Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)