De qui son aquests nens?. El prematur extrem, tecnologia i societat

Author

Serradell Alonso, Carme

Director

Comelles, Josep M. (Josep Maria)

Date of defense

2008-11-14

ISBN

9788469223925

Legal Deposit

T-582-2009Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Abstract

Paraula clau: prematuritat extrema<br/>He volgut entendre, com a pediatre que ha treballat a àrees d'extrema pobresa a Centre Amèrica on l'assistència sanitària als petits es extremadament precària i una gastroenteritis pot ser mortal, l'assistència als prematurs extrems de menys de 28 setmanes al meus país. <br/>Inicialment nomes em va cridar l'atenció el diferent pressupost destinat aquí i allà als mateixos petits. Posteriorment des d'una perspectiva antropologia he volgut entendre el perquè els metges, els pares i mares i les institucions acceptem el risc de reanimar nens prematurs extrems o fetals.<br/>Aquests risc, assumit sobre la vida que viurà una altre persona que, per la seva immaduresa, no per cap patologia concreta, pot tenir seriosos handicaps per ser viscuda plenament, ha de respondre a una concepció determinada de la vida, de la família, de la maternitat i paternitat i de la finalitat de la medicina i no nomes perquè hi ha mitjans tècnics que faciliten la seva recuperació.<br/>En el meu treball de Tesis he intentat conèixer la problemàtica que representa la recuperació de la prematuritat extrema amb el dilema de si es pot fer tot el que tècnicament es factible o si s'han de posar límits tècnics i ètics en la seva aplicació.


I would like to understand, as a pediatrician who has been working in extremely poor zones of Central America and taking care of the youngest population where a gastro-enteritis can be mortal, the assistance of extremely premature infants of less 28 weeks in my country<br/>At first I only noticed the difference between the budgets here and there the same population them from an anthropologic point of view I wanted to understand why doctors, parents and institutions accept the risk of reviving extremely premature infants o fetal infants.<br/>This risk is assumed for one life which will be lived by another person who by the fact of his /her immaturity, not for any illnesses can be seriously affected <br/>This risk has to be taken in front of a determinate style of life, of family of motherhood and about the finality of medicine and not for the only reason there are technique means enough to maintain him/her alive<br/>In my thesis I try to know the problems about extremely premature infants and the question is if we must do all what technically is possible or we need ethical limits.

Keywords

De qui son aquests nens?. El prematur extrem; tecnologia i societat

Subjects

572 - Physical anthropology; 61 - Medical sciences

Documents

Serradell.pdf

6.101Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)