L'estudi dels processos de formació dels sediments arqueòlogics i dels paleosòls a partir de l'analisi dels fitòlits , els minerals i altres microrestes

Author

Cabanes i Cruelles, Dan

Director

Carbonell, Eudald

Codirector

Albert Cristóbal, Rosa Maria

Date of defense

2009-02-06

ISBN

9788469215357

Legal Deposit

T-378-2009Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Geografia

Abstract

L'estudi dels processos de formació és una peça clau per entendre el significat de les restes arqueològiques recuperades. En aquesta tesi s'aborda el problema dels processos de formació a partir dels fitòlits, la mineralogia (IR-FT) i les altres microrestes. A partir d'aquesta aproximació s'han pogut determinar els agents responsables dels processos de formació, s'han diferenciat els límits i avantatges en aquest camp i, finalment, s'han definit una sèrie d'aspectes metodològics necessaris per entendre la formació d'un jaciment a través dels fitòlits. Els jaciments estudiats (La Gorja d'Olduvai, El Abric Romaní, El Mirador i Tel Dor) formen part d'una escala on els diferents graus d'antropització permeten distingir els processos culturals dels naturals, però també ens aporten dades d'alta resolució d'esdeveniments de curta durada, així com ens ajuden a comprendre els processos tafonòmics que poden sofrir els fitòlits.


El estudio de los procesos de formación es una pieza clave para entender el significado de los restos arqueológicos recuperados. En esta tesis se aborda el problema de los procesos de formación a partir de los fitolitos, la mineralogía (IR-FT) y los otro microrestos. A partir de esta aproximación se ha podido determinar los agentes responsables de los procesos de formación, se han diferenciado los límites y ventajas en este campo y, finalmente, se han definido una serie de aspectos metodológicos necesarios para entender la formación de un yacimiento a través de los fitolitos.Los yacimientos estudiados (La Garganta de Olduvai, El Abric Romaní, El Mirador y Tel Dor) forman parte de una escala donde los diferentes grados de antropización permiten diferenciar los procesos culturales de los naturales, pero también nos aportan datos de alta resolución de eventos de corta durada, así como nos ayudan a comprender los procesos tafonómicos que pueden sufrir los fitolitos.


The study of site formation processes is a key point to understand the meaning of the recovered archaeological remains. In this thesis we approach to the subject of the archaeological formation processes through the phytolith analyses, the mineralogy (FTIR) and, other micro-remains. Using this approach we have determined the agents responsible of the formation processes, the limitations and advantages have been differentiated, and, finally, we have defined a set of methodological aspects necessary to understand the formation of archaeological sites through the phytolith analyses.The studied sites (Olduvai Gorge, Abric Romaní, El Mirador and Tel Dor) form part of a scale where the different degrees of human impacts allow us to differentiate the natural and cultural formation processes. In addition, we have obtained high resolution data of short-term events, and also it has been possible to understand the taphomomic processes that phytoliths may experience.

Keywords

Fitòlits

Subjects

90 - Archaeology. Prehistory

Documents

DCabanes.pdf

10.95Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)