Modificació de polímers derivats de l'epiclorohidrina amb grups mesògens entrecreuables

 

Files in this item

This item appears in the following Collections