Regressió lineal amb errors en ambdós eixos, apliació a la calibració i a la comparació de mètodes analítics

 

Files in this item

This item appears in the following Collections