Determinació de compostos aromàtics sulfonats en aigües per electroforesi capil·lar.

Author

Cugat Tomàs, Maria Josep

Director

Calull Blanch, Marta

Borrull i Ballarin, Francesc

Date of defense

2002-03-15

ISBN

9788469259290

Legal Deposit

T.1668-2009Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Química Analítica i Química Orgànica

Abstract

Els compostos aromàtics sulfonats són substàncies d'origen antropogènic d'ús molt estès tant en processos industrials com en l'àmbit domèstic. Presenten una gran mobilitat en el medi aquàtic i alguns són força persistents en condicions aeròbiques. L'abocament incontrolat d'aquests productes produeix la contaminació de les aigües naturals i urbanes. <br/>Els benzensulfonats (BZS) i els naftalensulfonats (NS), objecte d'aquest estudi, constitueixen un grup important de compostos aromàtics sulfonats. L'electroforesi capil·lar ha esdevingut una de les tècniques analítiques més utilitzades en els darrers anys per la seva determinació. <br/>En la present tesi s'han desenvolupat:<br/>-nous mètodes de separació, emprant l'electroforesi capil·lar per zones (CZE) i la cromatografia micel·lar electrocinètica (MEKC)<br/>-nous sistemes de preconcentració on-capillary, el sample stacking mitjançant la injecció de grans volums de mostra i un sistema de preconcentració basat en els procediments isotacoforètics emprant un únic capil·lar per la preconcentració i la separació<br/>-un nou mètode de detecció per millorar la selectivitat de la tècnica, l'acoblament CE-ESI-MS per identificar BZS i NS en aigües.


Aromatic sulfonates such as benzenesulfonates and naphthalenesulfonates are widely used in a variety of industrial processes.<br/>They are highly soluble in water and they only have a slight tendency to adsorb on organic material. So, they are very mobile in the aquatic environment. The microbiological persistence of some BZS and NSs presents an ecotoxicological risk in natural waters.<br/>Capillary electrophoresis (CE) is increasingly used for determining benzenesulfonates and naphthalenesulfonates. Because of this, two modes of CE, capillary zone electrophoresis (CZE) and micellar electrokinetic chromatography (MEKC), were investigated for the separation of these compounds. <br/>CE has two major limitations: the sample injection volume is low and the optical path-length for on-capillary UV detection is short. <br/>So, they were developed two methods using on-line preconcentration techniques: it was used a stacking procedure (LVSS) and a single-capillary configuration for performing an isotachophoretic procedure. <br/>A CZE-ESI-MS method was optimised in order to overcoming the ambiguous identification of these analytes when they are analysed by CE. It enabled aromatic sulfonates to be identified and quantified in water samples.

Keywords

pendent

Documents

Cugat.pdf

6.830Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)