La familia "Bacidiaceae" (Lecanorales) a la Península Ibèrica i les Illes Balears. Els gèneres "Bacidia" i "Bacidina".

Author

Llop Vallverdú, Esteve

Director

Hladun, Néstor L.

Date of defense

2002-12-18

ISBN

846883002X

Legal Deposit

B.40877-2003Department/Institute

Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Vegetal

Abstract

La circumscripció de la família <i>Bacidiaceae</i> es troba caracteritzada per la presència de tàxons amb tal·lus crustacis, apotecis majoritàriament biatorins, presència d'un exciple desenvolupat, ascs del tipus <i>Bacidia</i> i ascòspores hialines, d'el·lipsoïdals a aciculars, des d'unicel·lulars a septades transversalment. Conjuntament amb la delimitació de la família es presenta la circumscripció dels diferents gèneres inclosos en ella i que es troben presents a l'àrea d'estudi, com també s'indiquen els caràcters que els diferencien. S'adjunta una clau pels gèneres ibèrics de <i>Bacidiaceae</i>.<br/>La segona part del treball es centra en la circumscripció dels gèneres <i>Bacidia</i> i <i>Bacidina</i> a la Península Ibèrica i les Illes Balears, així com la revisió taxonòmica de les espècies que es troben presents. La diferenciació entre els dos gèneres rauen en l'estructura de l'aparell apical de l'asc, l'anatomia de l'exciple, l'anatomia interna del tal·lus i la morfologia de les ascòspores. S'aporta una clau per a la determinació de les espècies de cada gènere.<br/>El gènere <i>Bacidia</i> es troba representat per 21 espècies a l'àrea d'estudi. Les diferents espècies es caracteritzen en base a la morfologia de les ascòspores. De les espècies presents, una nova espècie ha estat descrita : <i>B. parathalassica</i>. La presència de dues espècies, citades amb anterioritat, sembla ésser dubtosa a la Península Ibèrica: <i>B. biatorina</i> i <i>B. millegrana</i>. Tres espècies que havien estat citades han d'ésser considerades combinacions no vàlides: <i>B. microbola</i>, <i>B. minutissima</i> i <i>B. symmictoides</i>. Per altra banda, <i>B. balearica</i> ha resultat ésser un sinònim de <i>Schismatomma picconianum</i>.<br/>El gènere <i>Bacidina</i> es troba representat per 11 espècies a la Península Ibèrica i les Illes Balears. Els caràcters que permeten diferenciar les espècies són la coloració dels apotecis, la seva morfologia, la coloració i les cèl·lules terminals de l'exciple, les pigmentacions i reaccions dels pigments de l'epiteci i de l'hipoteci. De les espècies presents a l'àrea, <i>B. caligans</i> és una nova combinació. De les restants espècies citades, <i>B. assulata</i> és dubtosa la seva pertinença al gènere al presentar caràcters tant de <i>Bacidina</i> com de <i>Bacidia</i>.<br/>Una espècie de <i>Bacidina</i> és reportada per primera vegada per Europa, una espècie de <i>Bacidia</i> és citada vàlidament per primera vegada per la Península Ibèrica; i tres espècies (dues pertanyents a <i>Bacidia</i> i una a <i>Bacidina</i>) ho són per Portugal. A més s'amplia l'àrea de distribució dins de la Península Ibèrica de 12 espècies de <i>Bacidia</i> i 5 espècies de <i>Bacidina</i>.<br/>L'anàlisi cladística de les espècies ibèriques de <i>Bacidia</i> i <i>Bacidina</i>, a partir de caràcters morfològics, ens permet diferenciar tres grups a <i>Bacidia</i>, les espècies que els integren comparteixen la morfologia de les ascòspores i les pigmentacions i reaccions dels apotecis; en canvi les espècies de <i>Bacidina</i> integrarien un grup natural força homogeni.

Keywords

Botànica

Subjects

58 - Botany

Knowledge Area

Ciències Experimentals i Matemàtiques

Documents

tesi.pdf

2.501Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)