El Municipi Constitucional de Vic (1820-1823)

Author

Furriols Espona, Clara

Director

Jordà Fernández, Antoni

Date of defense

2012-07-18

Legal Deposit

T. 50-2013

Pages

521 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Públic

Abstract

Aquesta Tesi doctoral té com a objectiu l’estudi del municipi constitucional que es configura durant el període històric conegut com el trienni liberal (1820-1823). L’estudi abasta no únicament la seva vessant doctrinal i legal, és a dir, el municipi teòric; sinó també la seva vessant real, és a dir, l’aplicació de la normativa jurídica centrant-nos en un cas concret: el municipi de Vic. Hem pretès analitzar la dicotomia municipi ideal-municipi real, en un període determinat, 1820-1823 i en un municipi concret, Vic. Només amb l’estudi de múltiples treballs de microhistòria podrem arribar a conèixer la realitat del que va succeir en el nostre país, més enllà del marc legal. Veure fins a quin punt s’ha produït un divorci existent entre dret oficial i el dret de la pràctica.


The objective of this Doctoral Thesis is to study the constitutional municipality established during the historical period known as the “trienni liberal” (liberal three-year period) (1820-1823). The study focuses not only on the doctrinal and legal aspects, i. e. the theoretical municipality; but also on the real aspect, i. e. the implementation of the legal regulations in the specific case-study of the municipality of Vic. We have tried to analise the dicotomy ideal municipality-real municipality in a particular period of time (1820-1823) and in a specific municipality, Vic. Only through multiple micro-history studies it will be possible to determine exactly what happened in our country, beyond the legal framework. This will allow us to determine to what extent a divorce existed between the official law and the practice law.

Keywords

Ajuntament Vic trienni liberal

Subjects

34 - Law. Jurisprudence; 342 - Public law. Constitutional law. Conflict of laws; 93 - History. Auxiliary sciences of history. Local History

Documents

Tesi.pdf

4.758Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)