El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI 

    Mingorance-Cairat, Canolic (Date of defense: 2024-01-26)

    Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional ...