L'ordenament jurídic aplicables a les instal·lacionsesportives d'ús públic de Catalunya. Anàlisi, (no) compliment i línies estratègiques.

 

Files in this item

This item appears in the following Collections