L'aigua i la protohistòria des de l'Ebre fins a l'Hérault. Sistemes d'abastiment i evacuació (segles XI-II ane)

Author

Oliach Fàbregas, Meritxell

Director

Belarte Franco, Maria Carme

Date of defense

2013-03-14

Legal Deposit

T.608-2013

Pages

592 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

L’estudi té per objectiu ampliar el coneixement sobre les diferents solucions que la humanitat ha enginyat per gestionar l’aigua, amb l’examen i estudi de les principals obres hidràuliques dutes a terme al llarg de la protohistòria als diferents territoris del nord-est peninsular, Catalunya i Aragó, i terres litorals de la Gàl•lia meridional fins a l’Hérault. El treball es centra en l’estudi detallat -a nivell morfològic, espacial i funcional- de les estructures d’abastiment, de distribució i d’evacuació de les aigües, i en situar els diferents elements i estructures dins del sistema de funcionament global dels poblats, per tal de poder avaluar la significació social i utilitària de les obres destinades a la gestió de l’aigua i poder-ne seguir el seu procés de desenvolupament en els diferents territoris al llarg del pas d’aquests primers temps.


The objective of this study is to expand our knowledge of the different water management solutions devised by humankind. We examine and study the main water-related structures built throughout prehistory in the different territories of the northeastern Iberian Peninsula, Catalonia and Aragon, and the coastal lands of southern Gallia as far as Hérault. The paper is based on a detailed morphological, spatial and functional study of water supply, distribution and drainage structures. It situates the various elements and structures within the global operating system of the villages, with the aim of evaluating the social and utilitarian significance of the water management constructions and following their developmental process in the different territories during this earliest period of history.

Keywords

Aigua; Protohistòria; abastiment; evacuació; Agua; Protohistoria; abastecimiento; evacuación; water; protohistory; provision; evacuation

Subjects

3 - Ciències socials; 626/627 - Enginyeria hidràulica; 90 - Arqueologia. Prehistòria

Documents

TESI Meritxell Oliach.pdf

32.37Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)