Departament d'Història i Història de l'Art

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Entre el canvi i la continuïtat. Les restauracions absolutistes durant la crisi de l'antic règim a Catalunya 

Moruno Moyano, Carlos (Date of defense: 2022-10-28)

Aquesta recerca planteja l’estudi de les restauracions absolutistes del Sexenni Absolutista (1814-1820) i la Dècada Ominosa (1823-1833) a Catalunya des d’una perspectiva local. Els objectius de la recerca són, per una ...

La mentoría como herramienta de acompañamiento para la inclusión social de menores inmigrantes 

Sánchez Aragón, Anna Maria (Date of defense: 2022-10-13)

En el context actual de demanda creixent d'asil i refugi a Europa, la mentoria social ha anat guanyant en acceptació com una metodologia d'intervenció comunitària en la qual, mitjançant la creació de relacions basades en ...

Memòries de la guerra de les Vespres (1282-1285). Controvèrsies ideològiques i conflictes polítics a la Mediterrània occidental 

Colomer Pérez, Guifré (Date of defense: 2022-09-22)

Aquesta tesi analitza els discursos ideològics i polítics entorn de la revolta de les Vespres sicilianes (1282), la conquesta de Sicília pel rei Pere el Gran d'Aragó i l'enfrontament contra el rei Carles d'Anjou. També ...

Iconografía del espacio: las claves de bóveda en los edificios religiosos de la Diócesi de Tarragona (1150-1350) 

Granero Villa, Xènia (Date of defense: 2022-07-21)

L'estudi es troba dins de l'òrbita dels nous treballs historiogràfics que proposen contemplar els conjunts d'arquitectura sacra i domèstica com els monestirs, parròquies, ermites i catedrals des de noves perspectives que ...

La Diputación Provincial de Huelva, entre el franquismo y la transición (1936-1979). Estudio histórico, político e institucional 

Vera Torrecillas, Rafael Jesús (Date of defense: 2022-07-08)

Aquesta tesi doctoral pretén abordar un estudi històric de l'evolució política i institucional de la Diputació Provincial de Huelva durant el període comprès entre el 1936 i el 1979, abastant des dels inicis del franquisme ...

Keeping hope in the Neverland through resistance and struggle: the Saturday mothers 

Alkan, Eren (Date of defense: 2022-06-13)

La tesi tracta sobre la lluita de les Mares dels Dissabtes a Turquia. Han estat demanant on paren els seus fills i filles, que van ‘desaparèixer forçadament’ a Turquia. Han estat lluitant contra les desaparicions forçades ...

Segona República i Guerra civil en el municipi de Vila-seca de Solcina (1931-1939) 

Bertran Álvarez, Carles (Date of defense: 2022-05-31)

Aquesta tesi doctoral d’història local proporciona un estudi ampli i profund del municipi de Vila-seca de Solcina entre els anys 1931-1939. Els anys de la Segona República espanyola i la Guerra Civil. Municipi que ...

Explotación, usos y difusión de rocasornamentales (marmora) entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media en la Mitad Norte de la Península Ibérica 

Aranda González, Raúl (Date of defense: 2022-05-06)

L’objectiu d’aquesta tesi es centra en el fenomen del marmor dins la franja nord de la Península Ibèrica entre els segles V i X dC. L’estudi pretén abordar-ho a través de tres eixos principals: teoria i mètode, l’anàlisi ...

L’aprovisionament i ús de roques constructives i ornamentals a la ciutat de Girona des de la seva fundació fins a mitjan segle XI 

Oliver Vert, Jordi (Date of defense: 2022-05-13)

Aquesta tesi doctoral, titulada “L’aprovisionament i ús de roques constructives i ornamentals a la ciutat de Girona des de la seva fundació fins a mitjan segle XI”, es centra en l’estudi de totes les produccions lítiques ...

La (re)construcció del socialisme espanyol durant la Transició espanyola. Anàlisi des d'una perspectiva comparada de tres partits socialistes en la dècada dels setanta 

Cintas Hernández, Gerard (Date of defense: 2022-05-13)

El socialisme espanyol en la dècada dels setanta, en paral·lel a la Transició a la democràcia, va patir una pròpia transició, passant d’una marcada dispersió a un reagrupament forçós. Aquesta tesi doctoral intenta ...

Gendered Encounters ıin Pıost-Migration: Joıint Daily Life Experiences of Syrian and Local Women in Hatay 

Altunkaynak Vodıina, Selin (Date of defense: 2022-04-27)

El 2011, a l'esclatar la guerra siriana intensificada, el Govern de Turquia va obrir les seves portes als refugiats de Síria i es va trobar en condicions d'acollir a aproximadament 3,5 milions de refugiats sirians en ...

Las mujeres militares en la Guerra Civil española. Política, sociedad y Administración Militar de la ll República (1936-1939) 

Gutierrez Escoda, Esther (Date of defense: 2022-04-22)

El treball de recerca que aquí presento, pretén fer visibles algunes absències i distorsions historiogràfiques, existens en l'àmbit del paper de la dona espanyola dins de l'Exèrcit republicà, però també del paper exercit ...

Pràctiques ramaderes al nord-est de la Tarraconense durant la Tardoantiguitat (segles IV-VIII): aproximació arqueozoològica a l'explotació i l'alimentació del bestiar. 

Gallego Valle, Abel (Date of defense: 2022-03-24)

L’objectiu de la present Tesi Doctoral – intitulada “Pràctiques ramaderes al nord-est de la Tarraconense durant la Tardoantiguitat (segles IV-VIII): aproximació arqueozoològica a l'explotació i l'alimentació del bestiar.” ...

Pedra en sec: herència constructiva, coneixements i tècnica. Registre i anàlisi de construccions de pedra en sec per mitjà de tècniques digitals. 

Mallafrè Balsells, Cèlia (Date of defense: 2022-01-28)

La recerca desenvolupada ha permès registrar i analitzar dues tipologies de construccions de pedra en sec ubicades a les Terres de l’Ebre, les cabanes i els cocons, des d’un punt de vista constructiu i estructural utilitzant ...

Pleistocene small-vertebrates (amphibians, reptiles, and small mammals) studies in Serbia (Balkan Peninsula, SE Europe): history of research, methodological state of the art, and paleoclimatic and paleoenvironmental reconstructions 

Jovanovic, Mihailo (Date of defense: 2021-04-15)

Durant el MIS 2, els resultats suggereixen que els Balcans tenien un clima més suau i humit en comparació amb l’Europa central, amb una temperatura mitjana que oscil·lava entre 2,2 i 4,5 ºC inferior a l’actual. Les capes ...

Reducción y gestión volumétrica: aproximación a la variabilidad y evolución de las dinámicas de explotación durante el Pleistoceno inferior y medio europeo, a través de los conjuntos de Gran Dolina y Galería (Sierra de Atapuerca, Burgos) y de El Barranc de la Boella (La Canonja, Tarragona) 

Lombao Vázquez, Diego (Date of defense: 2021-12-20)

Aquesta Tesi Doctoral aborda l'estudi de la variabilitat de les estratègies de talla i la seva evolució diacrònica durant el Plistocè inferior i mitjà en el subcontinent europeu, mitjançant la combinació d'anàlisis ...

Ex Figlinis Tarraconensibus. Sistematización y caracterización de las figlinae amphorales de la costa oriental de la Provincia Hispania Citerior, circuitos de exportación y clasificación tipológica de sus producciones (siglos II a.C.-III d.C.) 

Colom Mendoza, Enric (Date of defense: 2021-12-20)

El present treball consisteix en la sistematizació de totes les figlinae amphorales de la costa oriental de la Provincia Hispania Citerior (segles II a.C.-III d.C.) des d’un punt de vista interdisciplinari, analitzant les ...

The microvertebrates (Micrommamals, Amphibians, Reptiles, Aves and Fishes) from the archeopaleontological site of Wadi Sarrat (NW Tunisia) Bio-geo-chronology, Paleobiogeography and Paleoenvironmental reconstruction. 

Mtimet, Moncef Said (Date of defense: 2021-10-08)

L’estudi dels microvertebrats del jaciment d’Oued Sarrat, situat al nord-oest de Tunísia, ens va permetre identificar 24 espècies compostes per 9 rosegadors (Mus aff. spretus, M. cf. hamidae, Paraethomys rbiae, Praomys ...

El tractament de la mitologia en el Heavy Metal i els orígens de la performance a l' escenari 

Motos Vallverdú, Natàlia (Date of defense: 2021-07-21)

Els anhels per descobrir els lligams i les premises que vehiculen la música Heavy Metal amb els orígens de la nostra civilització i amb les arrels del nostre llenguatge, han estat els elements més rellevants que han marcat ...

Identificación de áreas de actividad e interacciónes intra-site a través del estudio de remontajes líticos en el Pleistoceno Medio en el nivel td10.1 de gran dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos) 

López Ortega, Esther (Date of defense: 2020-02-14)

El nivell superior de Gran Dolina, TD10.1, conté el conjunt arqueopaleontològic més gran recuperat fins ara a la Sierra de Atapuerca (Burgos). Sobre aquest conjunt s'han realitzar abundants estudis multidisciplinaris, però ...

More