Purificació i caracterització de dos proteïnes inhibidores termoestables de l'activitat HMG-CoA reductasa fosfatasa de fetge de rata

 

Files in this item

This item appears in the following Collections