Departament de Matemàtiques

Departament de Matemàtiques

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional. Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.

Enviaments recents

 • Chunaev, Petr (Data de defensa: 22-06-2018)
  Los problemas que estudiamos en esta tesis se encuentran en el área de Análisis Armónico y Teoría de la Medida Geométrica. En particular, consideramos la conexión entre las propiedades analíticas de operadores integrales ...
 • Barril Basil, Carles (Data de defensa: 13-06-2018)
  En aquesta tesi proposem un marc matemàtic amb el qual analitzar la dinàmica dels microorganismes que creixen als intestins dels animals. Aquest marc consisteix en un sistema d’EDPs hiperbòliques amb termes de reacció no ...
 • Hatami, Farhad (Data de defensa: 07-05-2018)
  This thesis consists of two parts, and the connection between them is the so-called Wardrop's equilibrium. In the rst part of this thesis, which is the theoretical part, we study the congested transport dynamics arising ...
 • Mukanov, Askhat (Data de defensa: 14-03-2018)
  El propòsit d'aquesta tesi és el d'estudiar les propietats d'integrabilitat i convergència de sèries i transformades de Fourier. Els resultats principals són els següents: 1. Incestiguem les propietats d'integrabilitat de ...
 • Debernardi Pinos, Alberto (Data de defensa: 12-03-2018)
  El propòsit d'aquesta tesi és el d'estudiar dos tipus de problema diferents per a certes transformades de Fourier. Primer investiguem la convergència uniforme d'integrals sinusoidals en una i dos dimensions. Per a dur ...

Mostra'n més