Posada a punt i implementació de mètodes cromatogràfics per a l’anàlisi d’aldehids i cetones, precursors d’ozó troposfèric, en mostres d’emissions de vehicles i aplicació de metodologies de relació quantitativa estructura química-retenció cromatogràfica (QSRR) a l’anàlisi, mitjançant HPLC-UV, d’aldehids i cetones DNPH-derivatitzats

 

Files in this item

This item appears in the following Collections