Turismo, pobreza y desarrollo sostenible en el Perú. Los casos de Cuzco, Cajamarca y La Libertad

Author

Figueroa Pinedo, Jessica Ruth

Director

Vidal Casellas, Dolors

Urbano, Henrique

Date of defense

2014-03-13

Legal Deposit

Gi. 561-2014

Pages

418 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament d'Història i Història de l'Art

Abstract

The present research aims to analyze the relationship between tourism and, the social and economic conditions of the population considered socially and culturally poor. The thesis focuses on the ability to develop tourism practices in sustainable human spaces. First of all, the research analyzes the international organizations role mainly led by World Tourism Organization (UNWTO) who proposes to tourism as an appropriate tool for developing regions with high levels of socio-economic poverty. In some authors opinion tourism produce wealth for their ability to create jobs without requiring a large investment to achieve their objectives. Second, this research examines the problem of poverty from a multidimensional perspective using the capability approach of Amartya Sen who considers that poverty is not just a problem of low incomes but also the incapability to access an acceptable standard of living enable them to enhance their skills. The analysis was applied to three regional cases in Peru: Cuzco , Cajamarca and La Libertad ( Trujillo ) . We chose these departments because they represent very interesting spaces for this type of research and include in its borders exceptional tourism experiences, particularly that referred to the Department of Cuzco. We have focused on the geographical, socio-economic and tourism development levels in each case. Finally, the analysis of the statistical data collected show that tourism practices reproduce or deep in economic inequalities between the local and regional population


La present investigació té com a objectiu analitzar la relació entre el turisme i les condicions socioeconòmiques de les poblacions, social i culturalment considerades pobres. La tesi se centra en la capacitat que tenen les pràctiques turístiques per desenvolupar espais humans d’una manera sostenible. En primer lloc, l’investigació analitza el paper que juguen els organismes internacionals principalment liderats per la OMT en utilitzar el turisme com a instrument adequat per el desenvolupament de regions amb alts índexs de pobresa socioeconòmica. Més precisament, segons l’opinió d’alguns autors, les pràctiques turístiques produeixen riquesa per la seva capacitat de generar llocs de treball sense exigir una inversió molt elevada per arribar als seus objectius. En segon lloc, canalitza el problema de la pobresa desde una òptica multidimensional, utilitzant l’enfocament capacitat de Amartya Sen qui considera que la pobresa no és tan sols un problema de baixos ingressos sinó també a la incapacitat de accedir a un nivell de vida acceptable que els hi permeti potenciar les seves habilitats. L’anàlisi es va aplicar a tres casos d’estudi regionals al Perú: Cusco, Cajamarca i La Libertad (Trujillo). Triem aquests departaments perquè representen espais summament interessants per a aquest tipus d´investigació i per allotjar dins les seves fronteres experiències turístiques excepcionals, particularment la que fa referència al Departament del Cusco. Hem ressaltat les característiques geogràfiques, socioeconòmiques i nivells de desenvolupament turístic de cada cas. Finalment, l’anàlisi de les dades estadístiques recopilades demostren que les pràctiques turístiques reprodueixen ó profunditzen desigualtats socioeconòmiques entre la població local i regional

Keywords

Turismo; Tourism; Turisme; Pobreza; Poverty; Pobresa; Desarrollo sostenible; Sustainable development; Desenvolupament sostenible; Organización Mundial del Turismo; OMT; World Tourism Organization; UNWTO

Subjects

338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus

Documents

tjrfp.pdf

8.651Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)