Teoria i praxi de la llengua literària en Carles Riba

Author

Turull, Isabel

Director

Martínez-Gil, Víctor

Date of defense

2014-03-06

ISBN

9788449043666

Pages

303 p.Department/Institute

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana

Abstract

Carles Riba és encara avui, més de cinquanta anys després de la seva mort, un dels autors més citats no només en el camp de la literatura o de la crítica literària, sinó també de la lingüística catalana. D'aquí l'interès d'un estudi que pogués determinar per una banda la seva formació teòrica i per l'altra la seva acció pràctica en aquest camp. Cal deixar clar que les teories lingüístiques de Riba no apareixen de manera completa i articulada en un sol text, però sí que les podem resseguir en els diversos escrits publicats fins a la seva mort el 1959. Per aquest motiu, la primera part del nostre treball, després d'una introducció que pretén col·locar Riba dins el context dels corrents lingüístics europeus, consisteix en una visió panoràmica de les idees presents dins els diversos reculls d'articles: Escolis i altres articles (1921), Els Marges (1927), Per comprendre (1937), ... més els poemes (1957), i també en alguns altres textos especialment rellevants. Aquesta primera part acaba amb la presentació d'algunes de les polèmiques en què la figura pública de Riba es va trobar implicada com a lingüista: hi analitzem en particular el seu paper al moment de la segona edició del diccionari de Fabra el 1954, i el ressò que tindrà el pròleg que va escriure en aquella ocasió. Joan Coromines interpreta aquest pròleg com un atac del poeta envers la figura del lingüista Fabra, basant-se sobretot en la comparació negativa que Riba hi fa d'aquest amb l"honnête homme": en el nostre estudi redimensionem aquesta consideració mitjançant l'anàlisi del valor semàntic d'aquest terme que pertany a la cultura francesa del segle XVII. La segona part de la recerca consisteix en una anàlisi estrictament lingüística de tres textos de Carles Riba, triats entre les seves obres per a infants: Guillot, bandoler, "Joan Feréstec" i "Joan Dropo". Els criteris seguits per a aquesta tria són en primer lloc la llengua volgudament simple que Riba pretén usar en els seus contes i que mostren, doncs, quins són per a ell els aspectes irrenunciables de la qualitat lingüística i en segon lloc l'existència de diverses edicions d'aquests textos publicades amb la supervisió de l'autor. L'anàlisi filològica de les tres versions de "Joan Feréstec", del 1918, del 1928 i del 1953, i la comparació per una banda amb l'única versió de Guillot, bandoler, del 1918, i de l'altra amb "Joan Dropo", del qual tenim les versions de 1928 i de 1953, ens ha permès mostrar la fotografia del llenguatge ribià simple en tres moments distints, des dels inicis en què segueix fidelment les indicacions de Fabra, a la difícil situació de la postguerra.


Carles Riba is considered, even fifty years after his death, one of the most important Catalan writers, not only as a poet but also as a linguist. This dissertation aims to examine his theoretical preparation, his ideas in this field and also the practical results of his work. Carles Riba did not present his linguistic theories in a single text in a complete and articulated way but we can evaluate them in various papers he wrote and published up until his death in 1959. The first part of the dissertation, after an introduction which sets the author in the context of European linguistics, is a review of the ideas that can be found in the collections of essays: Escolis i altres articles (1921), Els Marges (1927), Per comprendre (1937), ... més els poemes (1957), and in a few other particularly interesting papers. This part ends with some of the controversies in which Carles Riba is involved as a linguist: his role during the publication of the second edition of Pompeu Fabra's dictionary in 1954 and the consequences of the prologue he wrote for the volume. Joan Coromines sees an attack on the linguist Pompeu Fabra in this paper, especially because of the negative comparison with the "honnête homme": in our research we re-evaluate this consideration and analyse the historical and semantic value of this expression belonging to 17th-century French culture. The second part of the dissertation is a strictly linguistic analysis of three texts, chosen among Carles Riba's works for children: Guillot, bandoler, Joan Feréstec and Joan Dropo. The reasons for choosing these texts are: firstly, the author's deliberate intent of using the most simple language. This enables us to determine what he considers the basic aspects of linguistic quality. Secondly, the existence of different editions of those texts. A philological analysis of Joan Feréstec's three versions (1918, 1928 and 1953), and the comparison with Guillot, bandoler's only version (1918), and with the two versions of Joan Dropo (1928 and 1953), show Carles Riba's "simple" language in three very representative moments, from the beginning of his career as a writer to the difficult situation after the war.

Keywords

Llengua catalana; Carles Riba; Pompeu Fabra

Subjects

8 - language. Linguistics. Literature

Knowledge Area

Ciències Humanes

Documents

itic1de1.pdf

703.8Kb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)