La diplomatura en Infermeria a Catalunya. Inici i final del títol universitari

Autor/a

Martínez Espinosa, Valentí

Director/a

Prujà i Noè, Jesús M.

Fecha de defensa

2014-05-16

Páginas

418 p.Departamento/Instituto

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Econòmiques i Socials

Resumen

Tesi doctoral centrada en l’anàlisi i l’evolució de la Diplomatura en Infermeria a Catalunya d’ençà de 1990 i fins al moment que s’extingeix. L’objectiu de la recerca és avaluar la implantació i el desenvolupament dels estudis superiors d’infermeria en el context de la Catalunya autonòmica (1980-2012) i les seves polítiques de descentralització acadèmica i institucional. Atesa la incidència sanitària, social i econòmica de la infermeria i la seva repercussió en la formació professional, se n’examina la implantació a les diferents universitats catalanes a partir de les respectives escoles universitàries d’infermeria, el model formatiu, teòric i pràctic, i l’evolució del mapa de l’oferta i la demanda fins a la implantació del Grau d’Infermeria.

Palabras clave

Infermeria; Diplomatura universitària; Catalunya; Enfermeria; Diplomatura universitaria; Cataluña; Nursery; University degree; Catalonia

Materias

378 - Enseñanza superior. Universidades

Documentos

Tvme.pdf

2.719Mb

 

Derechos

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)