Now showing items 1-20 of 156

  4F2hc/LAT1 heterodimer: a promising candidate for solving the first atomic structure of a heteromeric amino acid transporter = Heterodímero 4F2hc/LAT1: un candidato prometedor para resolver la primera estructura atómica de un transportador heteromérico de aminoácidos 

  Obando Martínez, Ana Zuleima (Date of defense: 2016-05-19)

  Heteromeric amino acid transporters (HATs) are the unique solute transporters known to be composed of two subunits linked by a disulphide bridge. The heavy subunit (4F2hc or rBAT), a type II membrane N-glycoprotein that ...

  A novel role for glycogenin in the regulation of glycogen metabolism 

  Testoni, Giorgia (Date of defense: 2016-02-05)

  Glycogen synthesis is crucial for storing glucose residues that are released in case of energy demand. The mechanism needs to be tightly regulated because a lack or an overload of glycogen can lead to severe systemic ...

  Acció de la insulina sobre el sistema A de transport d'aminoàcids en el múscul esquelètic: estudi de mecanismes transductors i reguladors 

  Gumà i Garcia, Anna Maria (Date of defense: 1991-09-25)

  La insulina estimula la captació de MeAIB, àcid alfa-(metil)aminoisobutíric, en el múscul esquelètic. Aquest compost és un anàleg aminoacídic no metabolitzable que és transportat, juntament amb un ió Na+, pel sistema A de ...

  Anàlisi bioinformàtica de les mutacions puntuals patològiques 

  Ferrer Costa, Carles (Date of defense: 2005-07-29)

  L'obtenció del primer esborrany del genoma humà porta associada l'aparició d'una quantitat ingent de dades. D'aquestes cal destacar les relacionades a la variació intraespecífica, en particular les variacions puntuals o ...

  Anàlisi de l’HMG-CoA reductasa d’Arabidopsis thaliana: implicació en la morfogènesi del reticle endoplasmàtic 

  Ferrero Torrero, Sergio (Date of defense: 2010-12-17)

  L’enzim 3-hidroxi-3-metilglutaril CoA reductasa o HMGR catalitza la reacció irreversible de reducció del HMG-CoA a mevalonat. Aquesta molècula, el mevalonat, es el primer intermediari específic de la ruta del mevalonat, ...

  Anàlisi in silico de malalties: des de les mutacions fins les xarxes biològiques 

  Porta Pardo, Eduard (Date of defense: 2013-03-05)

  In the era of “omics” data, the use of computational approaches to store, integrate and analyze biological information is becoming a priority, particularly in the field of biomedicine and the study of diseases. Bioinformatics ...

  Análisis bioinformático de los reguladores epigenéticos 

  Lois Olmo, Sergio (Date of defense: 2012-07-18)

  En la siguiente tesis se presentan tres estudios centrados en diferentes aspectos estructurales y funcionales de los dominios efectores presentes en los reguladores epigenéticos y sus consecuencias para la interpretación ...

  Aplicaciones biotecnológicas del gen "afp" (Antifungical Protein) de "Aspergillus giganteus" para la protección de plantas frente a infección por patógenos 

  Moreno Gonçalves, Ana Beatriz (Date of defense: 2006-03-10)

  Las plantas están constantemente sometidas a estreses ambientales y los hongos son sus principales patógenos. Actualmente, el control de las enfermedades que causan se realiza utilizando compuestos químicos, generando ...

  Balanç energètic i nitrogenat en l'obesitat genètica i nutricional de la rata 

  Esteve Ràfols, Montserrat (Date of defense: 1992-07-21)

  El treball consisteix en la realització del balanç energètic global i també del balanç nitrogenat, en diferents models d'obesitat. En relació al balanç de nitrogen s'ha utilitzat un enfoc nou, de manera que s'han analitzat ...

  Bases moleculares de las alteraciones del tejido adiposo y cambios metabólicos asociados al síndrome lipodistrófico en pacientes infectados por HIV-1 

  Gallego Escuredo, José Miguel (Date of defense: 2012-11-21)

  El uso de la terapia HAART (Highly-Active-Antiretroviral-Therapy), puede dar lugar a múltiples efectos secundarios. El más frecuente de ellos es el denominado HALS (“HIV-infection, HAARTtreatment- associated-lipodystroph ...

  Cambios en la expresión génica inducidos por las mitramicinas 

  Vizcaíno Sarmiento Pérez, Carolina (Date of defense: 2014-10-16)

  En esta tesis doctoral se ha examinado la interferencia de fármacos que se unen al DNA con la interacción de factores de transcripción en los promotores de genes sobre-expresados en algunos tipos de cáncer. El tratamiento ...

  Canal del potasio Kv 1.3: papel fisiológico y biología del complejo funcional, El 

  Vicente García, Rubén, 1978- (Date of defense: 2005-10-06)

  En esta tesis doctoral se presentan los estudios realizados sobre Kv1.3, uno de los canales de potasio existentes en macrófagos y su regulación ante distintos estímulos de proliferación y activación celular. <br/><br/>En ...

  Caracterització bioinformàtica de la contribució de l' "splicing" alternatiu a la variabilitat del proteoma. 

  Talavera i Baró, David (Date of defense: 2007-07-13)

  Els darrers anys, l'splicing alternatiu ha pres un gran protagonisme pel seu rol en la generació de variabilitat proteica i la seva relació amb diverses malalties. A nivell d'àcids nucleics, l'splicing alternatiu es pot ...

  Caracterització de l'efecte de compostos naturals en models in vitro i in vivo de càncer de còlon 

  Sánchez Tena, Susana (Date of defense: 2012-07-27)

  La present Tesi Doctoral es centra en l'estudi de l'efecte de diferents compostos d'origen natural sobre el càncer de còlon. La Tesi s'estructura en dues parts: la primera in vitro basada en estudis amb cèl•lules HT29 ...

  Caracterització de la resposta de cèl·lules tumorals a les mitramicines 

  Bataller Chardi, Marc (Date of defense: 2009-07-15)

  El nostre grup ha participat en l'anàlisi dels mecanismes d'acció de la Mitramicina SK (MSK). Hem comparat els efectes de la MSK amb els de la Mitramicina A en les línees cel·lulars de càncer de còlon humà HCT116 silvestre, ...

  Caracterització de LAT4 i EEG1, dos membres de la família de transportadors d'aminoàcids SLC43 

  Bodoy i Salvans, Susanna (Date of defense: 2008-06-26)

  Els transportadors del sistema L faciliten el moviment d'aminoàcids grans i neutres a través de les membranes cel·lulars. Fins el moment es coneixien 3 proteïnes capaces d'induir aquesta activitat de transport: LAT1, LAT2 ...

  Caracterització del factor de transcripció ERM/ETV5 durant la infiltració miometrial i aproximacions proteòmiques al procés d'invasió en càncer d'endometri 

  Monge i Azemar, Marta (Date of defense: 2009-06-03)

  El càncer d'endometri és la malaltia ginecològica més comuna i representa la quarta neoplàsia més freqüent en la dona en els països desenvolupats. Actualment és possible diagnosticar el 80% dels casos de EEC en estadiatge ...

  Caracterització dels sistemes renals de ratolí i humà (PCT3 i HK-2). Mecanismes moleculars implicats en la nefrotoxicitat produïda per la CsA en el túbul proximal renal. 

  Puigmulé Raurich, Marta (Date of defense: 2008-05-29)

  La CsA és un potent immunosupressor àmpliament utilitzat en el trasplantament d'òrgans sòlids que com a principal efecte secundari mostra una elevada toxicitat renal que pot conduir a la pèrdua de la funció renal (Borel ...

  Caracterització funcional de la proteïna DOR en el múscul esquelètic 

  Sala Cano, David (Date of defense: 2013-03-08)

  DOR (Diabetes and Obesity Regulated) es va identificar com un factor de risc potencial associat a la diabetis mellitus de tipus 2. Concretament, s’observà com presentava una reducció de l’expressió del 77% en el múscul ...

  Caracterització funcional del factor GAGA de "Drosophila melanogaster" 

  Blanch Lozano, Marta (Date of defense: 2010-12-21)

  La proteïna GAGA de <i>Drosophila melanogaster</i>, codificada pel gen <I>Trithorax-like (Trl)</I>, és una proteïna ubiqua que presenta gran varietat de funcions. GAGA és capaç d'activar un elevat nombre de gens i s'ha ...