Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional. Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.

Enviaments recents

 • Do-Duy, Tan (Data de defensa: 14-12-2018)
  La codificación de red (NC) ha surgido recientemente como una nueva solución para mejorar el rendimiento de la red en términos de rendimiento y fiabilidad. Sin embargo, la naturaleza multiusuario de NC y su aplicabilidad ...
 • Vela Cabello, Carlos (Data de defensa: 26-10-2018)
  Els codis Z₂s-additius són subgrups de l'anell Zn2s i poden considerar-se com una generalització dels codis lineals sobre Z₂ i Z₄. Es diu codi Hadamard Z₂s - lineal a un codi binari Hadamard que és la imatge, via l'aplicació ...
 • Delgado Segura, Sergi (Data de defensa: 01-10-2018)
  Bitcoin ha donat peu a un dels majors canvis de paradigma de l’últim segle respecte a com entenem i utilitzem els diners. El naixement de les criptomonedes ha obert la porta a un sistema econòmic distribuït on la necessitat ...
 • García Sobrino, Francisco Joaquín (Data de defensa: 20-07-2018)
  IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) es un espectrómetro basado en la transformada de Fourier diseñado para medir radiación infrarroja emitida por La Tierra. A partir de estas mediciones se generan datos con ...
 • Suárez Canedo, Emilio J. (Data de defensa: 14-03-2018)
  Los sistemas de comunicación se nutren de técnicas algebraicas y combinat óricas para recuperar la información en presencia de ruído e interferencias. Los códigos Hadamard constituyen una familia relevante en la teoría ...

Mostra'n més