Enviaments recents

Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions: Enviaments recents

 • Delgado Segura, Sergi (Data de defensa: 01-10-2018)
  Bitcoin ha donat peu a un dels majors canvis de paradigma de l’últim segle respecte a com entenem i utilitzem els diners. El naixement de les criptomonedes ha obert la porta a un sistema econòmic distribuït on la necessitat ...
 • García Sobrino, Francisco Joaquín (Data de defensa: 20-07-2018)
  IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) es un espectrómetro basado en la transformada de Fourier diseñado para medir radiación infrarroja emitida por La Tierra. A partir de estas mediciones se generan datos con ...
 • Suárez Canedo, Emilio J. (Data de defensa: 14-03-2018)
  Los sistemas de comunicación se nutren de técnicas algebraicas y combinat óricas para recuperar la información en presencia de ruído e interferencias. Los códigos Hadamard constituyen una familia relevante en la teoría ...
 • Pahisa Solé, Joan (Data de defensa: 11-12-2017)
  En aquesta tesi doctoral, presentem un sistema de compansió que transforma el llenguatge telegràfic (frases formades per paraules de contingut no flexionades), derivat de la comunicació augmentativa i alternativa (CAA) ...
 • Ten Valls, Roger (Data de defensa: 19-06-2017)
  Els codis cíclics són una família important en la teoria de la codificació i han estat una àrea principal d'estudi des de la seva aparició. Fins a la dècada dels 90, els alfabets habitualment utilitzats en teoria de codis ...