Funciones de complejidad y su relación con las familias abstractas de lenguajes 

  Gabarró, Joaquim (Fecha de defensa: 1983-01-01)

  Aportación al estudio del software necesario para la informatización de los métodos de aprendage de las técnicas de expresión gráfica, y su posterior implementación 

  Castillo Baliarda, Miquel (Fecha de defensa: 1988-05-07)

  ESTUDIO DEL EFECTO DE LA MICROINFORMATICA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LAS TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA (T.E.G.). LA MICROINFORMATICA Y LOS PROGRAMAS DE CAD (DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR) PUEDEN REPRESENTAR UN NUEVO ...

  Noves técniques en l'análisi del senyal electrocardiogràfic. Aplicació a l'ECA d'alta revolució 

  Jané Campos, Raimon (Fecha de defensa: 1989-07-10)

  L'estudi del senyal electrocardiogràfic (ECG) obtingut mitjançant elèctrodes de superfície és una prova mèdica freqüent que té una gran significació en el diagnòstic de l'activitat cardíaca. <br/>Des de la incorporació ...

  Probabilitat i causalitat en el manteniment en la marina mercant 

  Verdera i Tomas, Ernest (Fecha de defensa: 1990-01-01)

  Aquest treball vol ser una aportació positiva a la teoria general del Manteniment Industrial. <br/>La teoria del Manteniment Industrial és un camp de la coneixença tècnica que encara ha de ser desbrossat d'influències que ...

  Propagación de ondas monocromáticas en guíaondas dieléctricas planas formadas por medios no lineales tipo Keir: Aplicación al diseño de dispositivos lógicos 

  Dios Otín, Federico (Fecha de defensa: 1992-03-05)

  El trabajo se enmarca dentro del estudio de ciertas propiedades ópticas con vistas a su inclusión en el diseño de dispositivos de conmutación de señales ópticas. En particular se ha prestado atención a los medios que exhiben ...

  Normal forms around lower dimensional tori of hamiltonian systems 

  Villanueva Castelltort, Jordi (Fecha de defensa: 1997-03-10)

  L'objectiu bàsic d'aquesta tesi és l'estudi de la dinàmica a l'entorn de tors de dimensió baixa de sistemes hamiltonians analítics. Per aquest estudi l'eina fonamental és l'ús de formes normals al voltant d'aquests ...

  Equacions de difusió amb condicions de contorn no lineals 

  Consul, Neus (Fecha de defensa: 1997-05-09)

  Els resums d'aquesta tesi s'han introduït en format "PDF"

  Chaos in the buck converter 

  Olivar, Gerard (Fecha de defensa: 1997-07-01)

  Esta tesis estudia el fenómeno del caos en las ecuaciones que modelan un convertidor buck con control PWM. Desde el punto de vista matemático, contribuye al estudio de los sistemas lineales a trozos tridimensionales, con ...

  Esquemes per a compartir secrets 

  Sáez, Germán (Fecha de defensa: 1998-07-30)

  Aquesta tesi ha estat destacada amb la menció de <br/>PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT en l'àmbit de MATEMÀTIQUES<br/>Curs 1997 - 98

  Recubrimientos k-arco transitivos de digrafos 

  Pérez Mansilla, Sonia (Fecha de defensa: 2001-02-02)

  Un digrafo o grafo dirigido se dice que es k-arco transitivo si tiene grupo de automorfismos que actúa transitivamente en el conjunto de k-arcos. Para un entero positivo k, un k-arco de un digrafo es una secuencia ...

  Contribución al coloreado de grafos y las redes pequeño-mundo. 

  Ozón Górriz, Javier (Fecha de defensa: 2001-07-23)

  En la presente tesis se analiza el problema del coloreado de grafos tanto desde el punto de vista teórico como en relación a la resolución del problema mediante técnicas algorítmicas, algunas de las cuales se describen por ...

  Contribució a l'estudi geomètric de subespais invariants respecte a transformacions i sistemes lineals 

  Compta Creus, Albert (Fecha de defensa: 2001-10-19)

  Mitjançant tècniques geomètriques, abordem les qüestions següents:<br/><br/>(i) Estudi (caracterització, classificació, famílies diferenciables,...) d'una classe destacada de subespais invariants, els anomenats ...

  Errores en la búsqueda de condiciones robustas. Metodologías para evitarlos. 

  Pozueta Fernández, Maria Lourdes (Fecha de defensa: 2001-12-10)

  El problema de encontrar condiciones robustas al efecto de factores no controlados es un tema que interesa enormemente a las empresas ya que es una característica que demanda el mercado. Existen básicamente dos métodos ...

  Modelització de corbes i superfícies amb aplicacions al disseny geomètric assistit per ordinador i a l'arquitectura 

  Monreal, Amadeo (Fecha de defensa: 2001-12-17)

  En primer lloc, s'evidencia que el disseny que involucra grafisme es pot analitzar com articulat en dos nivells o etapes, un de concepció, intel·lectual, i un altre d'execució, manual o físic, ambdós sempre en interrelació ...

  Els inicis de l'enginyeria nuclear a Barcelona : la Càtedra Ferran Tallada (1955-1962) 

  Barca i Salom, Francesc Xavier (Fecha de defensa: 2002-07-02)

  Fa 150 anys que es van crear els estudis d'enginyeria industrial a Espanya amb l'objectiu de donar resposta a la creixent industrialització. Tanmateix, de totes les escoles inicialment creades sols l'Escola d'Enginyeria ...

  On the quasiperiodic hamiltonian andronov-hopf bifurcation 

  Pacha Andújar, Juan Ramón (Fecha de defensa: 2002-10-21)

  Aquest treball es situa dintre del marc dels sistemes dinàmics hamiltonians de tres graus de llibertat. Allà considerem famílies d'òrbites periòdiques amb una transició estable-complex inestable: sigui L el paràmetre que ...

  Numerical study of hopf bifurcations in the two-dimensional plane poiseuille flow 

  Sánchez Casas, José Pablo (Fecha de defensa: 2002-11-28)

  In this work we try to analyse the dynamics of the Navier-Stokes equations in a problem without domain complexities as is the case of the plane Poiseuille flow. The Poiseuille problem is described as the flow of a viscous ...

  Aspectos geométricos del control disipativo de sistemas mecànicos y sistemas no holónomos 

  Yániz Fernández, Francisco Javier (Fecha de defensa: 2002-11-29)

  El tratamiento intrínseco de cuestiones relacionadas con la Teoría de Control no lineal a través de la aplicación de técnicas propias de la geometría diferencial ha sido en los últimos años un tema de interés para muy ...

  Algorithms and Methods for Robust Geodetic kinematic Positioning 

  Talaya López, Julià (Fecha de defensa: 2003-06-27)

  El sistema NAVSTAR/GPS ha desenvolupat un paper molt important en les tècniques de posicionament cinemàtic geodèsiques, especialment en la determinació de la trajectòries per a la orientació de sensors aerotransportats ...

  On Normal Forms and Splitting of Separatrices in Reversible Systems 

  Lázaro Ochoa, José Tomás (Fecha de defensa: 2003-10-23)

  És difícil dibuixar una frontera, dins la Teoria de Sistemas Dinàmics, entre lleis de conservació i simetries doncs, sovint, les seves característiques es confonen. Un clar exemple d'aquest fenómen el constitueixen els ...