Acció del vent sobre una estructura. Anàlisi teòric i experimental 

    Trillas, Enric, 1940- (Date of defense: 1998-02-06)

    Aquest treball s'estructura a partir d'una sèrie de reflexions que es contextualitza a partir de la voluntat de sistematitzar l'estudi de l'acció del vent sobre un edifici o una estructura. Després de diferents períodes ...