El dogmatismo y el problema de la extrema liberalidad 

  López Amo, Mireia (Date of defense: 2016-02-10)

  The main goal of this dissertation is to analyse a view about perceptual justification that is known as dogmatism. Dogmatism is a highly attractive view due to its anti-sceptical force and the fact that it seems to follow ...

  L'herència deweyana: la Philosophy for Children de Matthew Lipman i les bases del coneixement 

  Carreras, Carla (Date of defense: 1997-11-18)

  L'objectiu d'aquest treball s'emmarca dintre del que tradicionalment s'ha anomenat teoria del coneixement, perquè pretén examinar alguns conceptes bàsics que fonamenten i participen en el procés de coneixement. Tot això, ...

  Sobre el lloc de la filosofia en la societat de la informació i del coneixement 

  Sarsanedas Darnés, Anna (Date of defense: 2007-01-17)

  La tesi defensa la transmutació de la filosofia en la societat de la informació i del coneixement, tant pel que fa referència als nous espais d'aplicació, com als dels temes objecte d'estudi i els mètodes a seguir en la ...