Patterns of sedentary behavior, physical activity and cognitive outcomes in University young adults: relationships with academic achievement and working memory capacity 

  Félez Nóbrega, Mireia (Date of defense: 2017-11-29)

  Introduction. The physical health benefits of sitting less and being more active are well documented. However, little is known about how sedentary behavior patterns, alone or in combination with physical activity, influence ...

  Using information and communication technology to reduce sitting and increase physical activity in office workers 

  Bort Roig, Judit (Date of defense: 2015-06-26)

  Passar-se moltes hores assegut i moure’s poc està associat al desenvolupament de malalties cròniques. Els llocs de treball d'oficina han estat considerats entorns clau per reduir aquests comportaments sedentaris amb ...

  Ús de wearables i aplicacions mòbils de salut a l'atenció primària: efectivitat per a modificar el comportament sedentari d'adults amb diabetis tipus 2 

  Alòs Colomer, Francesc (Date of defense: 2023-06-19)

  La baixa efectivitat de les intervencions tradicionals per augmentar l´activitat física i la manca d’evidència científica de les intervencions per limitar el comportament sedentari en poblacions clíniques a l´atenció ...