Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Análisis de series temporales diarias de aperturas, máximos, mínimos y cierres de activos financieros a través del exponente de Hurst 

Rivera Peruyero, Juan Ricardo (Date of defense: 2016-09-23)

En aquesta tesi s'estudien des de diferents enfocaments, les quatre sèries temporals diàries que conformen els històrics dels actius financers. Mitjançant l'exploració dinàmica a través de l'exponent de Hurst hem pogut ...

L'Euroregió de l'Arc Mediterrani (EURAM): Empreses, innovació i restriccions al seu finançament 

Crespo, Patrícia (Date of defense: 2015-12-21)

En aquest treball d’investigació s’analitza la situació de les empreses i dels principals sectors econòmics de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani, l'Euram: Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i, també el Rosselló ...

New signal processing and machine learning methods for EEG data analysis of patients with Alzheimer's disease 

Gallego Jutglà, Esteve (Date of defense: 2015-03-06)

Les malalties neurodegeneratives són un conjunt de malalties que afecten al cervell. Aquestes malalties estan relacionades amb la pèrdua progressiva de l'estructura o la funció de les neurones, incloent-hi la mort d'aquestes. ...

Contribució a l'etapa de filtratge en l'estudi d'imatges de ressonància magnètica funcional. Aplicació a l'anàlisi d'una tasca d'atenció sostinguda 

Bartés i Serrallonga, Manel (Date of defense: 2014-12-15)

L'objectiu d'aquesta tesi és contribuir a trobar mètodes d’eliminació de soroll en imatges de ressonància magnètica funcional, que difereixin dels tradicionals i que permetin una major extracció d’informació durant el ...