Service allocation methodologies for contributory computing environments

Author

Cabrera Añon, Guillem

Director

Marquès Puig, Joan Manuel

Juan Pérez, Ángel Alejandro

Date of defense

2014-11-06

Legal Deposit

B 23854-2014

Pages

166 p.Department/Institute

Universitat Oberta de Catalunya. Escola de Doctorat

Abstract

Aquesta tesi adreça el problema de l'assignació eficient de recursos en sistemes de computació contributius. Aquest tipus de sistemes estan formats únicament per nodes no dedicats i requereixen de mecanismes adequats per a optimitzar l'ús dels recursos disponibles. La tesi proposa algorismes que optimitzen diferents aspectes d'aquest tipus de sistemes, com la disponibilitat de serveis compostos, el consum energètic originat per un servei o la distància entre qualsevol client i una rèplica en una topologia de xarxa coneguda. Aquests algorismes es basen en la combinació de meta-heurístiques i tècniques de simulació, cosa que permet que es puguin adaptar a situacions molt diverses i ser aprofitats pels sistemes contributius.


Esta tesis trata el problema de la asignación eficiente de recursos en sistemas de computación contributivos. Este tipo de sistemas estan compuestos de manera exclusiva por nodos no dedicados y requieren de mecanismos orientados a optimizar el uso de los recursos disponibles. La tesis propone algoritmos que optimizan diferentes aspectos de este tipo de sistemas, como la disponibilidad de servicios compuestos, el consumo energético de un servicio o la distancia entre cualquier cliente y una réplica en una topologia de red conocida. Estos algoritmos se basan en la combinación de metaheurísticas y tecnicas de simulación, cosa que permite que puedan adaptar su funcionamiento a situaciones muy diversas i así ser aprovechados por los sistemas contributivos.


This thesis addresses the efficient allocation problem in contributory computing systems. These systems are built only from non-dedicated nodes and require proper mechanisms in order to optimize the resource utilization. The thesis proposes algorithms that optimize different aspects of these systems, such as the availability of composite services, the energy consumptions of a service or the network distance between any client and a service replica in a known network topology. The algorithms are based in metaheuristics combines with simulation techniques, which allows them to adapt to very different scenarios and to be harnessed by contributory systems.

Keywords

sistemes distribuits; computació contributiva; disponibilitat de sistemes; posició a la xarxa; algorismes d'assignació; sistemas distribuidos; computación contributiva; disponibilidad de sistemas; posición en la red; algoritmos de asignación; distributed systems; contributory computing; system availability; network location; allocation algorithms

Subjects

004 - Computer science and technology. Computing. Data processing

Knowledge Area

Informàtica

Documents

phd_thesis_nit_gcabrera_20140703.pdf

1.599Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)