Rituals i processoners impresos per a les diòcesis catalanes (c. 1495-1614): Un assaig de descripció bibliogràfica 

    Bernadó, Màrius (Date of defense: 2022-12-05)

    L’objecte d’aquesta tesi és traçar la història bibliogràfica de dues de les tipologies de llibres litúrgics menys conegudes i estudiades, el ritual i el processoner, a partir de la seva extensa producció impresa desplegada ...