Estimació dels paràmetres de models ARMA (P,Q) mitjançant algorismes de filtratge òptim

 

Files in this item

This item appears in the following Collections