Emocions i publicitat. El lligam emocional entre l'emissor i el receptor de la publicitat

 

Files in this item

This item appears in the following Collections