Democracia y gobierno abierto: una nueva cultura administrativa 

    Carmona Garias, Silvia (Date of defense: 2017-10-11)

    Les Administracions públiques requereixen dur a terme un procés de modernització constant per adaptar-se a les canviants necessitats ciutadanes. El model de democràcia representativa tradicional no és suficient al panorama ...