Secret texts and cipherballots: secret suffrage and remote electronic voting 

    Rodríguez Pérez, Adrián (Date of defense: 2022-09-15)

    Una de les principals preocupacions sobre el vot telemàtic és com preservar el sufragi secret. La llista d’estudis que afirmen que el vot per Internet és incompatible amb el secret del vot és força extensa. Si bé estudis ...