Impacto de la economía lingüística en la interpretación, comprensión y competencia comunicativa del estudiantado camerunés en clases de Grado (Licence) en lengua española 

    Jupkep, Narcisse (Date of defense: 2023-02-28)

    L’objectiu principal consisteix a demostrar la competencia dels estudiants en relació amb l’economia lingüística, la necessitat de reunir els procediments econòmics al voltant d’una materia al cicle de “Licence” en llengua ...