Understanding hunter-gatherers behaviour through the macro-fractures analysis of lithic backed points 

    Ruta, Giancarlo (Date of defense: 2021-05-26)

    La aplicació d'una metodologia sòlida és premissa fonamental per obtenir informació fiable en cada investigació científica, i particularment en arqueologia prehistòrica, on fàcilment es cometen errors en nivell ...