A Formal Characterization of Fuzzy Degrees of Grammaticality for Natural Language 

    Torrens Urrutia, Adrià (Date of defense: 2019-05-09)

    En aquesta tesis podem trobar un nou sistema que caracteritza formalment els graus difusos gramaticalitat en el llenguatge natural. Proposa la base d'una gramàtica difusa, les seves característiques, fórmules difuses i ...