Departament de Química

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Estudio de la polimerización del fenilglicidileter con el sistema aip/znc12 

Ronda Bargalló, Joan Carles (Date of defense: 1993-03-08)

S'ha estudiat la polimerització del 3-fenoxi-1,2-epoxipropà (PGE) racèmic i òpticament actiu en un dissolvent eteri utilitzant com a catalitzador una combinació de isopropòxid d'alumini i diferents halurs de zinc (clorur, ...

Anàlisi de la densitat electrònica en sistemes amb metalls de transició 

Bo Jané, Carles, (Date of defense: 1992-11-25)

Anàlisi ovb de la correlació electrònica. Aplicació a sistemes model 

Clotet Romeu, Anna M. (Date of defense: 1993-01-26)

Límits de detecció en l'anàlisi multivariant 

Boqué Martí, Ricard (Date of defense: 1997-04-28)

La normativa internacional referent a la qualitat en els laboratoris d'anàlisi estableix que un mètode analític, abans de poder ser utilitzat com a mètode de rutina, ha d'estar validat. S'entén com a validació l'establiment ...

Sistemas expertos para el desarrollo de métodos y en la diagnosis de las señales analíticas 

Riusanchez Capelastegui, Itziar (Date of defense: 1994-07-14)

Sintesis de poliéteres termoestables por introducción de cadenas laterales entrecruzables 

Reina Lozano, José Antonio (Date of defense: 1995-10-05)

En el esfuerzo desarrollado en estas últimas décadas por encontrar nuevos materiales con propiedades mejoradas, ha habido un especial interés por aquellos de resistencia térmica más alta, debido fundamentalmente a la demanda ...