Complexos de rodi amb lligands nitrigen i sofre dadors. Estudi de l-activitat catalitica

 

Files in this item

This item appears in the following Collections