Interpretable models to explain Heterogeneous Catalysis 

  Sabadell Rendón, Albert (Date of defense: 2022-12-12)

  La descripció matemàtica dels experiments és la clau per a la optimització dels processos industrials. En particular, la modelització de processos catalítics des del nivell atòmic a reactors de mida real permet obtenir ...

  Modelling and mapping pathways of electrochemical CO2 reduction on modified catalytic surfaces 

  Dattila, Federico (Date of defense: 2020-12-09)

  La reducció de CO2 és l'únic procés per generar combustibles verds amb un impacte negatiu net en les emissions de CO2. Per tant, el desenvolupament futur de la nostra societat necessita una aplicació industrial d'aquesta ...

  Photo-induced charge transfer reactions in quantum dot based solar cells 

  Albero Sancho, Josep (Date of defense: 2012-01-30)

  En esta tesis doctoral se han estudiado procesos fundamentales de reacciones de transferencia de carga en películas mesoporosas de dióxido de titanio sensitivizado con puntos cuánticos, en películas finas de mezclas ...