Factors determinants de la transició dels districtes industrials cap a entorns innovadors a Europa: el cas de l'àrea de Mataró 

    Horrillo Tello, Julián (Date of defense: 2016-01-20)

    En l'economia global del coneixement l'especialització productiva i la generació d'economies externes als districtes industrials regionals tradicionals ja no asseguren la capacitat competitiva de les seves empreses, que ...

    One law to rule them all? Strengthening global legal certainty for transborder flows of personal data 

    Fischer, Philipp E. (Date of defense: 2024-02-12)

    Global capabilities of interlinked networks have freed data processing activities from their spatial limitations. This led to an increase in transborder flows of personal data (“TFPD”). Innovative forms of technology ...