La reducción de la industria lítica: aproximación a los patrones de asentamiento y movilidad de los grupos paleolíticos.

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Història i Història de l'Art
dc.contributor.author
Morales Hidalgo, Juan Ignacio
dc.date.accessioned
2016-02-03T09:53:44Z
dc.date.available
2016-02-03T09:53:44Z
dc.date.issued
2015-09-25
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/348555
dc.description.abstract
Aquesta Tesi Doctoral explora la relació existent entre els patrons d’assentament / mobilitat de les societats prehistòriques y la intensitat de reducció de les eines lítiques observada als conjunts arqueològics. Per dur a terme aquesta feina es desenvolupa una nova metodologia d’anàlisi que permet estimar amb fiabilitat el volum perdut per les eines com a conseqüència del revifat. Igualment s’avalua la incidència real de la reducció en els conjunts arqueològics amb la finalitat d’enfortir la fiabilitat de les observacions realitzades. Finalment es proposa un tractament específic de les dades basat en anàlisis de distribució de Weibull i en la comparació dels perfils de supervivència obtinguts per als diferents nivells arqueològics. Aquesta metodologia s’aplica als conjunts lítics de 15 nivells arqueològics del Paleolític superior final procedents del jaciments del Molí del Salt, La Cativera, la Cova de les Borres, la Balma de la Vall i la Cova de la Guineu. Aquesta proposta permet identificar diferencies significatives en la durada o intensitat de les diferents ocupacions que no es feien evidents mitjançant aproximacions tecno-tipològiques. El desenvolupament del treball permet definir que tres variables com l’abundància de matèria primera a l’entorn, a mobilitat, i l’organització de la tecnologia estan correlacionades de manera intrínseca, y son dependents les unes de les altres. Qualsevol variació en una d’elles afecta de manera visible a la resta.
cat
dc.description.abstract
En esta tesis doctoral se aborda la relación existente entre los patrones de asentamiento / movilidad de las sociedades prehistóricas y la intensidad de reducción de las herramientas líticas observada en los conjuntos arqueológicos. Para llevar a cabo este trabajo se desarrolla una nueva metodología de análisis que permite estimar con fiabilidad el volumen perdido por las herramientas como consecuencia del reavivado. Igualmente se evalúa la incidencia real de la reducción en los conjuntos arqueológicos de cara a fortalecer la fiabilidad de las estimaciones realizadas. Finalmente se propone un tratamiento específico de los datos que se ha basado en los análisis de distribución de Weibull y la comparación de los perfiles de supervivencia obtenidos para los diferentes conjuntos arqueológicos. Esta metodología se aplica a los conjuntos líticos de 15 niveles arqueológicos del Paleolítico superior final procedentes de los yacimientos del Molí del Salt, La Cativera, Cova de les Borres, Balma de la Vall y Cova de la Guineu. Esta propuesta permite identificar diferencias significativas en la duración o intensidad de las diferentes ocupaciones que no eran evidentes a partir de observaciones tecno-tipológicas. El desarrollo del trabajo permite definir que tres variables como la abundancia de materia prima en el entorno, la movilidad, y la organización de la tecnología están correlacionadas intrínsecamente y son dependientes las unas de las otras. Cualquier variación en alguna de ellas afecta de manera visible al resto.
spa
dc.description.abstract
This PhD explores the relationship between prehistoric occupation / mobility patterns and the tool reduction intensity observed in the archaeological assemblages. To do this, a new methodology is developed in order to accurately estimate de tool’s volume loss as a consequence of edge resharpening. The real incidence of reduction in the archaeological assemblages is directly evaluated in order to increase the reliability of the obtained estimations. Finally, we propose a specific data processing based on Weibull distribution analysis and the comparison of the survival profiles displayed by the archaeological associations. Our methodology is applied to 15 Late Upper Paleolithic lithic assemblages from the sites of Molí del Salt, La Cativera, Cova de les Borres, Balma de la Vall i Cova de la Guineu. This proposal allows to identify significant differences in the time and intensity of the prehistoric occupations that were not observed by the techno-typological approaches. The work’s development allows to define a correlation between raw material abundance, mobility patterns, and technological organization. The three variables are interdependent and variations in one of them affects the others.
eng
dc.format.extent
346 p.
cat
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
spa
cat
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Arqueologia
cat
dc.subject
Paleolític
cat
dc.subject
Tecnologia Lítica
cat
dc.subject
Arqueología
cat
dc.subject
Paleolítico
cat
dc.subject
Tecnología Lítica
cat
dc.subject
Archaeology
cat
dc.subject
Palaeolithic
cat
dc.subject
Lithic Technology
cat
dc.title
La reducción de la industria lítica: aproximación a los patrones de asentamiento y movilidad de los grupos paleolíticos.
cat
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
572
cat
dc.subject.udc
9
cat
dc.subject.udc
90
cat
dc.contributor.authoremail
jignacio.morales@gmail.com
cat
dc.contributor.director
Vergès Bosch, Josep Maria
dc.embargo.terms
cap
cat
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.dl
T 231-2016
cat


Documents

Tesi Juan I Morales.pdf

19.76Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)