Les relacions entre els Poders públics i les Entitats religioses en matèria educativa. La qüestió de l'ensenyament de la religió

Author

Codina i Esmet, Jaume

Director

Tort, Antoni

Date of defense

2016-02-01

Pages

941 p.Department/Institute

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Departament de Pedagogia

Abstract

Les relacions entre els Poders públics i les Entitats religioses en matèria educativa presenten dos elements controvertits dins del nostre sistema educatiu. D’una banda, la titularitat dels centres docents. De l’altra, la ubicació de l’ensenyament de la religió dins del sistema educatiu. La tesi es centra en aquesta segona qüestió. Des d’aquest àmbit, s’estudia: el marc constitucional de les relacions entre Poders públics i Entitats religioses en matèria educativa, el seu desenvolupament històric, el moment present i les perspectives de futur. L’anàlisi es realitza des de quatre vessants: la política, a partir dels debats parlamentaris; la social, mitjançant la premsa; l’acadèmica, des de les publicacions especialitzades; i la curricular, des de diferents documents, procurant ésser el màxim extensa possible. Les conclusions intenten buscar, des de la centralitat de l’alumnat i des de la importància del fenomen religiós en la seva formació i per a la comprensió del món, un plantejament que pugui obtenir un ampli consens social i faciliti la convivència a nivell comunitari


The relationships between public authorities and religious entities in education present two controversial elements in our educational system: the ownership of schools and the role of religious education within the educational system. The thesis focuses on the second question. From this area, we study: the constitutional framework of relations between Public authorities and religious organizations in education, its historical development, the have and future prospects. The analysis is done from four perspectives: politics, from the parliamentary debates; the society through the media; the academic, from specialized publications; and curriculum from different documents, trying to be the most extensive possible. The conclusions are trying to find, from the centrality of the students and the importance of the religious phenomenon in their training and understanding of the world, an approach that can get a broad social agreement and facilitate coexistence at Community level.

Keywords

Educació; Religió; Laïcisme

Subjects

37 - Education

Knowledge Area

Religió -- Ensenyament

Documents

tesdoc_a2016_codina_jaume_relacions_poders.pdf

3.207Mb

tesdoc_a2016_codina_jaume_relacions_poders_annexes.pdf

1.188Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)