Departament de Pedagogia

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

El dibuix escolar infantil en temps de guerra. Anàlisi dels dibuixos del Fons Lluís Vives 

Padrós Tuneu, Núria (Date of defense: 2023-06-02)

Aquest treball té com a principal finalitat recuperar i difondre la memòria dels infants de Barcelona que van viure la guerra civil espanyola (1936-1939). Per a fer-ho s’han estudiat els dibuixos elaborats per l’alumnat ...

L'adaptació escolar a l'escola Montessori: El grau de desenvolupament dels infants d'edats compreses entre els 16 mesos i els 3 anys en relació ambl la seva adaptació escolar 

Macià Gual, Aida (Date of defense: 2022-12-16)

L’adaptació escolar i les transicions educatives es poden considerar moments crítics per als infants i les famílies. La present tesi doctoral investiga «com es relaciona l’adaptació escolar d’infants d’edats compreses entre ...

Maria Montessori, Barcelona i Eladi Homs : Període 1911-1923 

Cañigueral Viñals, Daniel (Date of defense: 2022-11-11)

A principis del segle XX a Barcelona, ​​a causa dels canvis socials i ideològics, es va voler fer una aposta per la millora educativa. En aquells anys es feia molta investigació en noves pedagogies i una d’elles va ser la ...

Un model d'institucionalització de l'Aprenentatge Servei a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 

Bassaganya Rico, Clàudia (Date of defense: 2023-10-21)

La tesi té per objectiu general dissenyar una proposta de model d’institucionalització de l'Aprenentatge Servei a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Per fer-ho, la recerca recull la veu de tots els ...

L’ús de la reflexió guiada (debriefing) en la simulació clínica de complexitat alta: element clau per a l'adquisició de coneixements i habilitats 

Faro i Basco, Montserrat (Date of defense: 2022-07-01)

Es considera el debriefing com el pas essencial en el procés d’aprenentatge basat en la simulació clínica. El debriefing ajuda a comprendre, analitzar i sintetitzar conceptes tècnics per millorar el rendiment dels estudiants ...

El Programa Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar (CA/AC) en un centre d'ESO: canvis i millores al procés d'Ensenyament-Aprenentatge 

Dorca Mercader, Dolors (Date of defense: 2022-01-11)

L’objectiu principal d’aquesta recerca és indagar sobre la incidència del Programa CA/AC en l’organització de l’activitat educativa a l’aula amb estructures cooperatives; i en la percepció del professorat sobre l’aprenentatge ...

Acompañar a mujeres víctimas de violencia sexual en escenarios de conflicto armado. Orientaciones con enfoque de género para la atención integral 

Canal Caicedo, María (Date of defense: 2021-10-20)

Es proposa comprendre diferents orientacions per a l'acompanyament a dones víctimes de violència sexual en escenaris de conflicte armat i guerra, considerant l'enfocament de gènere i l'atenció integral. Per al seu abast ...

Representació de la dimensió ambiental de l'estètica escolar a les escoles de bosc de Barcelona (1914-1939). Una anàlisi interpretativa del fons fotogràfic 

Sambola i Alcobé, Rosa (Date of defense: 2021-03-03)

Les diferents experiències d’Escola Nova europea van ser part del nou corrent de renovació pedagògica que es definia per formular una pedagogia activa, higienista, experimental i on l’infant ocupava el centre del pensament ...

El reconeixement de les veus de l'alumnat per a la reflexió de la pràctica educativa a secundària 

Farré Riera, Laura (Date of defense: 2021-07-02)

La tesi se centra en el reconeixement de les veus de l’alumnat i en la seva participació en els contextos d’aprenentatge, i situa els nois i noies com a agents actius i corresponsables de l’acció educativa. Tot i que cada ...

L'escola, un context per a la recerca d'infants i d'adults 

Pujol i Mongay, Maite (Date of defense: 2021-01-20)

La tesi doctoral recull, analitza i documenta el treball conjunt d’adults i d’infants d’educació infantil a l’escola Les Pinediques de Taradell (Osona, Catalunya) al llarg de trenta-sis anys. Una trajectòria d’experimentació ...

La tutoría personal en el sistema de formación por alternacia. Estudio internacional de impactos en los Centros Educativos Familiares de Formación por Alternancia. 

González García, Jordi (Date of defense: 2020-11-20)

La tesi tracta de l'impacte de la tutoria personalitzada en el Sistema Pedagògic de la Alternança. Analitza les modalitats, definicions i efectes d'aquest element educatiu. S'ha realitzat a quatre països, amb diferents ...

The school experience of children in residential care and the role of mentoring. A European multi-source study. 

Garcia Molsosa, Marta (Date of defense: 2020-10-13)

Aquesta Tesis pretén aprofundir en conèixer els factors que determinen l’experiència escolar dels infants en acolliment residencial i analitzar de quina manera els programes de mentoria poden contribuir a millorar-la, a ...

Saber en la acción. Prácticas pedagógicas indisciplinadas 

Camps Banqué, Marta (Date of defense: 2020-01-29)

Esta tesis doctoral se pregunta sobre las formas de aprender y enseñar que tienen lugar en las aulas de arte y diseño. Para ello analiza la aparición de disciplinas del conocimiento heredadas de la modernidad y busca ...

Cap a una escola inclusiva. Una recerca mixed methods sobre les enfocaments culturals, les polítiques de gestió i les pràctiques organitzatives per a una educació inclusiva 

Piccioli, Marianna (Date of defense: 2019-03-28)

Quins són els enfocaments culturals, les polítiques de gestió i les pràctiques organitzatives que fan que una institució educativa sigui inclusiva? Aquesta és la pregunta a la qual intentem donar resposta amb aquesta ...

(Re)Pensar la tecnologia digital escolar en clau democràtica: una investigació-acció sobre participació i desigualtats digitals 

Beneyto Seoane, Mar (Date of defense: 2019-02-01)

La tesi doctoral “(Re)Pensar la tecnologia digital escolar en clau democràtica: una investigació-acció sobre participació i desigualtats digitals” analitza la participació, l’ús de la tecnologia i les desigualtats digitals ...

Aprenentatge democràtic i ciutadania a través de la participació de quatre joves: una perspectiva narrativa 

Parareda Pallarès, Alba (Date of defense: 2018-02-09)

Aquesta tesi doctoral estudia com les experiències de participació contribueixen a la vivència de la ciutadania de quatre joves d’origen familiar immigrat. Es parteix del concepte de ciutadania-com-a-pràctica, que és la ...

La "construcció" de la "vida" dels equips cooperatius d'un aula rural des de la veu de les persones implicades: un estudi de cas longitudinal 

Traver Albalat, Santiago (Date of defense: 2016-10-14)

Aquest estudi es va desenvolupar en un aula rural monograu on es va implementar el Programa “Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar”, un programa didàctic inclusiu basat en l’aprenentatge cooperatiu, mentre que els ...

Les relacions entre els Poders públics i les Entitats religioses en matèria educativa. La qüestió de l'ensenyament de la religió 

Codina i Esmet, Jaume (Date of defense: 2016-02-01)

Les relacions entre els Poders públics i les Entitats religioses en matèria educativa presenten dos elements controvertits dins del nostre sistema educatiu. D’una banda, la titularitat dels centres docents. De l’altra, la ...

La inclusió escolar d'un infant amb diversitat funcional: una història de vida. 

Soldevila Pérez, Jesús (Date of defense: 2015-06-04)

Aquesta investigació proposa la descripció i anàlisi del procés d'inclusió dut a terme en una escola amb l'objectiu de fer més efectiva la inclusió d'un nen amb diversitat funcional. L'informe de tesi que presentem és fruit ...

La Maternidad en la creación plástica femenina. El caso de Ana Álvarez-Errecalde. Un estudio narrativo a propósito de la elaboración de un discurso expositivo y su materialización 

Palomo Chinarro, Ana María (Date of defense: 2015-06-05)

La tesi crea un nou espai de reflexió en torn a un concepte, controvertit i àmpliament qüestionat, com és el de “maternitat”, i l’ubica en la representació que del mateix concepte s’ha portat a terme en la plàstica ...

More